Dan izbora – 6. oktobar 2019

06/10/2019

Danas se u Republici Kosovo održavaju Prevremeni izbori za Skupštinu Republike Kosovo.

Ovo su sedmi izbori za Skupštinu Kosova.

CIK je potvrdio 25 političkih subjekata (20 političkih partija; 4 koalicije i 1 nezavisnog kandidata) za izbore sa ukupno 1 067 kandidata za poslanike (Ž 343; M 724).

Na ovim izborima broj građana sa pravom glasa je 1 milion 937 hiljada i 868 birača, dok jebroj biračkih centara 895 sa ukupno 2 547 biračkih mesta.

Centralna Izborna Komisija planirala da održi nekoliko konferencija tokom današnjeg dana radi informisanja o izlaznosti birača i napretku izbornog procesa u 08:00; 11:30; 15:30; 19:30 a za konferenciju na kojoj će biti objavljeni preliminarni rezultati CIK će o tome obavestiti kasnije.