Daka je dočekala na sastanku zamenika šefa Stručne misije za izbore Evropske unije, Marian Gabriel

26/02/2021

 

Priština, 26 februar 2021 –Predsednica Centralne izborne komisije Valdete Daka primila je na sastanku zamenika šefa Stručne misije za izbore Evropske unije, Marijana Gabrijela.

Predsednica Daka zahvalila se Evropskoj uniji na interesu za praćenje izbornog procesa u našoj zemlji, ističući da je posmatranje izbora za CIK od posebnog značaja jer povećava kredibilitet izbornog procesa, ali i nalazi posmatrača su veoma korisni za poboljšanje budućih izbornih procesa.

Predsednica Daka je ponovila činjenicu da je Centralna izborna komisija uspela da uspešno organizuje izborni dan, uprkos kratkom vremenu koje je CIK imao na raspolaganju za pripremu ovih izbora.

U međuvremenu, zamenik šefa Misije stručnjaka za izbore iz EU, Marijan Gabrijel, naglasio je da je ova misija pratila proces izbornih priprema, glasanja i prebrojavanja glasova. On je obavestio Predsednicu CIK-a da će Misija izbornih stručnjaka pripremiti izveštaj o izborima, uključujući i preporuke.