CIK šalje PAK-u revizorske izveštaje političkih partija za godine 2018, 2019 i 2020

17/03/2022

Priština, 17. mart 2022 Centralna izborna komisija je održala 11. sednicu kojom je predsedavao Predsednik CIK-a, Kreshnik Radoniqi.

Na ovoj sednici, Centralna izborna komisija je odlučila da pošalje Poreskoj administraciji Kosova (PAK) revizorske izveštaje političkih partija, koji pripadaju godinama 2018, 2019. i 2020.

Ova odluka CIK-a je doneta po preporuci Kancelarije za registraciju političkih partija i potvrđivanje (KRPPP), koja je, nakon završetka procesa revizije, primila kopije ovih izveštaja i identifikovala prekršaje u cilju pripreme preporuka za izricanje novčanih kazni prema Zakonu o finansiranju političkih subjekata.

Ovi izveštaji su, prema ovom zakonu, ranije poslati Agenciji Kosova za borbu protiv korupcije, koja po svom mandatu može da pregleda ove izveštaje.

Tokom procesa revizije ovih izveštaja je identifikovan veći broj prekršaja u oblasti oporezivanja kao što su neplaćanje poreza na plate, neplaćanje poreza na zakup i dr.