CIK potvrđuje konačne rezultate drugog kruga Lokalnih izbora za gradonačelnike 18 opština

23/11/2021

 

Priština, 23. Novembar 2021 –Centralna izborna komisija je potvrdila konačne rezultate drugog kruga Izbora za gradonačelnike 18 od 21 opštine, koji su održani 14. novembra 2021. godine.

Centralna izborna komisija je donela odluku o potvrđivanju ovih rezultata nakon potvrda od strane Izbornog panela za žalbe i pritužbe i Vrhovnog suda, sa izuzetkom rezultata kandidata za gradonačelnika Dragaša, Prizrena i Klokota.

Trenutno, IPŽP je u procesu razmatranja i odlučivanja o dve žalbe koje se odnose na opštine Prizren i Klokot, dok je druga, koja se odnosi na opštinu Dragaš, u postupku u Vrhovnom sudu.

Centralna izborna komisija će sačekati da stranke iscrpe sve mogućnosti unutar  zakonskih rokova.

Rezultati su potvrđeni za 18 opština, kao što sledi : Đakovica, Glogovac, Gnjilane, Istok, Kačanik, Klina, Kosovo Polje, Kamenica, Obilić, Orahovac, Podujevo, Priština, Štimlje, Vitina, Vučitrn, Mališevo, Junik i Mamuša.

 


Rezultatet për Kryetar të Komunave