CIK objavljuje konačne rezultate drugog kruga Izbora za Gradonačelnika Dragaša

16/12/2021

Priština, 16. decembar 2021. – Centralna izborna komisija je održala redovni sastanak.

Na dnevnom redu je bilo objavljivanje konačnih rezultata drugog kruga Izbora za Gradonačelnika Dragaša.

Ova odluka CIK-a dolazi nakon ponovljenog glasanja van Kosova za registrovane birače u ovoj opštini i prebrojavanja glasačkih listića.

Napomena: Nakon objavljivanja konačnih rezultata, u roku od 24 sata, politički subjekti i kandidati mogu podneti svoje žalbe Izbornom panelu za žalbe i predstavke.