CIK objavljuje “Izborne trendove u Republici Kosovo, 2009 – 2019“

11/02/2021

Deset godina izbora u Republici Kosovo sažeto je u obimnom dokumentu u smislu broja predstavljenih podataka.

Četiri izborna procesa za Skupštinu Kosova (2010; 2014; 2017 i 2019) i tri izborna procesa za Skupštine opština (2009; 2013; 2017) detaljno su prikazani na oko 70 stranica ovog dokumenta.

„Izborni trendovi u Republici Kosovo, 2009 – 2019“ podeljen je u pet glavnih delova:

I. OPŠTI TRENDOVI – gde su dati opšti podaci za sve ove izborne procese, sa posebnim naglaskom na učešće na izborima;

II. UČEŠĆE NA IZBORIMA PREMA POLU: KO VIŠE GLASA? – ovaj odeljak predstavlja podatke koji se odnose na učešće na izborima prema polu i podatke za svaku opštinu Kosovo;

III. UČEŠĆE NA IZBORIMA PO STAROSNIM GRUPAMA – ovaj odeljak predstavlja podatke o učešću na izborima za šest starosnih grupa.

IV. TRENDOVI U URBANIM I RURALNIM PODRUČJIMA – ovaj odeljak odgovara na pitanja u kojim oblastima je najveći odziv: u urbanim ili ruralnim oblastima?

V. IZBORNI TRENDOVI GLASANJA PUTEM POŠTE; USLOVNO I GOPP –

“Izborni trendovi u Republici Kosovo, 2009 – 2019“ je prvi dokument ove vrste koji može da posluži naučnicima u polju izbora, političkim subjektima i medijima.