CIK objavljuje Dosije javnih informacija o političkim subjektima i izabranim kandidatima Izbora 2019. godine

10/12/2019
U skladu sa članom 43. Zakona o opštim izborima u Republici Kosovo, Centralna izborna komisija, delujući preko Kancelarije za registraciju i potvrđivanje političkih partija, stvara i  čuva Dosije javnih informacija koja sadrži registar donatora svakog političkog subjekta. , Izveštaje o finansijskom izjavljivanju kampanje Političkih subjekata  dostavljene CIK-u i obrasce za finansijsko izjavljivanje kandidata za kandidate koji su osvojili mesta u Skupštini Kosova prema  potvrđenim rezultatima. Ovaj dosije je dostupan na veb stranici CIK-a.
Sledeće informacije možete pronaći na linkovima:
1) Finansijski obrasci kandidata za Prevremene izbore 2019. OVDE
2) Finansijski izvještaji o izbornoj kampanji 06. oktobra 2019 OVDE
3) Donacije za PS-e OVDE
 
CIK ostaje posvećen izvršavanju svojih aktivnosti na principu pune transparentnosti i ostvarivanju svog strateškog cilja uske saradnje sa svim spoljnim zainteresovanim stranama.