CIK je potvrdio konačne rezultate Prevremenih parlamentarnih izbora za Skupštinu Kosova održanih 6. oktobra 2019

27/11/2019

Priština, 27. novembra 2019. – Centralna Izborna Komisija donela je odluku o potvrđivanju konačnih rezultata Prevremenih izbora za Skupštinu Republike Kosovo, održanih 6. oktobra 2019.

Predsednica CIK-a Valdete Daka najavila je da je odluka doneta nakon što je potvrđeno od strane Izbornog Panela za Žalbe i Predstavke i Vrhovnog suda da nemaju pitanja koja bi trebala da se razmotre i donese odluka.

Potvrđene rezultate možete pronaći ovde.