CIK je održao okrugli sto sa predstavnicima političkih subjekata

30/09/2020

Priština, 30. septembra – CIK je danas, u prisustvu više od petnaest (15) predstavnika političkih subjekata, kao i predstavnika civilnog društva, razgovarao o ispunjavanju obaveza političkih partija prema CIK-u i uticaju pandemije COVID-19 na ove procese.

Direktor Kancelarije za registraciju političkih partija Yll Buleshkaj pozdravio je predstavnike političkih subjekata i rekao da je ovaj okrugli sto neophodan zbog činjenice da su tokom pandemije Covid-19 postojale prepreke u pravovremenom ispunjavanju različitih obaveza koje političke stranke imaju prema CIK-u.

Predstavnici političkih partija složili su se da treba pojednostaviti obrasce za izveštavanje, zadržavajući samo zakonske zahteve. Kada je reč o međusobnoj komunikaciji, predstavnici političkih partija su naglasili da više preferiraju mogućnosti komunikacije putem e-maila i aplikacije, koristeći kao sekundarno sredstvo komunikacije takođe telefonske i društvene mreže (Viber, VhatsApp).

Predstavnici političkih partija takođe su tražili da CIK izradi detaljan vodič vezano za postupak podnošenja žalbi. Shodno tome, da se tačno informišu političke partije i birači kojem telu treba uputiti žalbu.