CIK je održao obuku za članove Biračkih odbora u Podujevu

09/03/2020

U cilju realizacije planova prema operativnom planu za organizaciju vanrednih izbora za predsednika opštine Podujevo, Centralna izborna komisija održala je obuku za članove Biračkih odbora koji će biti angažovani na dan izbora 15. Marta 2020. godine.

Ovaj poseban program obuke obuhvatio je sve aspekte izbornog procesa sa kojima se suočava i koje treba da sprovede svaki član Biračkog odbora. Trening se takođe fokusirao na izazove identifikovane u izveštajima za posmatranje izbora, kao što su uslovno glasanje i glasanje uz asistenciju.

Program obuke obuhvatio je oko 760 članova Biračkih odbora koje je imenovala Centralna izborna komisija.

Pored prezentacija i praktičnih vežbi, trening je takođe pružio priliku učesnicima da razmene iskustva i identifikuju načine za poboljšanje svoje performanse na dan izbora.

Centralna izborna komisija usvojila je broj Biračkih centara (45) sa ukupno 115 biračkih mesta (četiri više nego na prošlim izborima održanim 6. oktobra 2019).