CIK je objavio finansijske izveštaje političkih partija za 2019. godinu

02/11/2020

Priština, 2 novembar 2020 –Centralna izborna komisija objavila je nerevidirane finansijske izveštaje političkih partija za 2019. godinu.

S obzirom na to da godišnji finansijski izveštaji još uvek nisu revidirani, proces koji obavljaju revizori koje je izabrala Skupština Kosova preko Odbora za nadzor javnih finansija, njihovo objavljivanje je propraćeno tekstom: “Ovi finansijski izveštaji su nerevidirani i mogu pretrpeti izmene i prilagođavanja tokom procesa revizije”. Nakon završetka procesa revizije od strane spoljnih revizora, revidirani izveštaji biće objavljeni u istom prostoru na veb stranici CIK-a.

Odluka CIK-a zasniva se na poštovanju principa transparentnosti u odnosu s javnošću.

Svi nerevidirani finansijski izveštaji političkih partija za 2019. godinu objavljeni su na veb stranici CIK-a: https://localhost/kqz/Sr/sherbime-per-subjektet-politike/raportet-vjetore-financiare-te-audituara/