Rok za registraciju birača van Kosova za četiri opštine, 26. novembra – 30. novembra 2022

26/11/2022

Priština, 26 novembra 2022. – Centralna izborna komisija saopštava da je 26. novembra počeo rok za podnošenje zahteva za registraciju za glasanje van Kosova za vanredne izbore za gradonačelnike u opštinama: Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok. Rok za prijavljivanje za ovaj period ističe 30. novembra 2022. godine.

Tokom ovog perioda državljani Kosova koji žive van Republike Kosovo mogu podneti zahtev za registraciju za glasanje putem pošte za vanredne izbore za gradonačelnike u ove četiri opštine. Takođe, mogu se prijaviti i oni koji nemaju državljanstvo Republike Kosovo, ali imaju pravo da budu državljani Republike Kosovo, prema Zakonu o državljanstvu.

Svi detalji za period prijavljivanja za registraciju kao birači van Kosova su objavljeni na veb stranici CIK-a www.kqz-ks.org (Usluge CIK-a > Usluge birača > Glasanje putem pošte) ili direktno na linku: https://kqz-ks.org/sr/usluige-za-birace/glasanje-putem-poste/

Centralna izborna komisija podstiče sve građane sa pravom glasa, koji žive van Kosova i koji ispunjavaju relevantne zakonske kriterijume – da iskoriste svoje pravo da se registruju kao birači van Kosova i da potom, nakon registracije, glasaju putem pošte tokom perioda koji počinje 9. decembra i završava se prijemom glasačkih listića 16. decembra.