Rok za prijavu za potvrđivanje političkih subjekata za prevremene izbore za Skupštine opština Zvečan i Leposavić, 26. novembar – 2. Decembar

29/11/2022

Priština, 29. novembra 2022. godine – Centralna izborna komisija obaveštava sve političke subjekte (političke partije, nezavisne kandidate, koalicije i građanske inicijative) koji žele da učestvuju na prevremenim izborima za Skupštine opština Zvečan i Leposavić da rok za prijavu za potvrđivanje političkih subjekata i kandidata za učešće na izborima počeo je 26. novembra i završiće se 2. decembra 2022. godine.

Zahtevi za potvrđivanje podnose se Centralnoj izbornoj komisiji, odnosno Kancelariji za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata (KRPFKPS), tokom radnog vremena od 08:00 do 16:00 časova.

Svi detalji za period prijave za potvrđivanje političkih subjekata objavljeni su na veb stranici CIK-a www.kqz-ks.org (Usluge CIK-a > Usluge za političke subjekte > Potvrđivanje političkih subjekata) ili direktno na linku: https://kqz-ks.org/sr/usluge-za-politicke-subjekte/potvrdivanje-politicke-partije/