Rok prijavljivanja za potvrđivanje političkih subjekata 15. novembra – 21. novembra 2022

17/11/2022

Priština, 17. novembra 2022. – Centralna izborna komisija obaveštava sve političke subjekte (političke partije, nezavisne kandidate, koalicije i građanske inicijative) koji žele da učestvuju na vanrednim izborima za Gradonačelnike u opštinama: Severna Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić i Zvečan da Rok prijavljivanja za potvrđivanje političkih subjekata i kandidata za učešće na izborima počeo je 15. novembra i završava se 21. novembra 2022. godine.

Zahtevi za potvrđivanje podnose se Centralnoj izbornoj komisiji, odnosno Kancelariji za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata (KRPFKPS), tokom radnog vremena od 08:00 do 16:00 časova.

Svi detalji za period prijavljivanja za potvrđivanje političkih subjekata su objavljeni na veb stranici CIK-a www.kqz-ks.org (Usluge CIK-a > Usluge za političke subjekte > Potvrđivanje političih subjekata) ili direktno na linku: https://kqz-ks.org/sr/usluge-za-politicke-subjekte/potvrdivanje-politicke-partije/