18. Sednica CIK-a: CIK je usvojio strategiju biračkog spiska

21/06/2022

Priština, 21. jun 2022 – Centralna izborna komisija održala je redovnu sednicu kojom je predsedavao Predsedavajući, Kreshnik Radoniqi.

CIK je na ovoj sednici odlučio da usvoji strategiju biračkog spiska. Znajući da je birački spisak glavna komponenta izbornog procesa, CIK ima za cilj da poveća poverenje birača i političkih subjekata poboljšanjem kvaliteta i integriteta biračkog spiska.

Potom je CIK odlučio da suspenduje političku partiju Pokret za Župu i Dijasporu – ŽUPSKA zbog neodržavanja izborne skupštine i nakon što je CIK odobrio dva zahteva za odlaganje skupštine zbog restriktivnih mera protiv pandemije u vezi sa održavanjem skupova. Prema odluci CIK-a, politička partija je dužna da izbornu skupštinu održi u roku od 45 dana.

Takođe je, CIK je odlučio da dozvoli dodatni rok za održavanje izborne skupštine političkoj partiji Partia e Ashkalinjëve për Integrim (PAI) do kraja juli meseca 2022. godine. Ova politička partija je podnela zahtev CIK-u za produženje roka za održavanje izborne skupštine do 15. jula 2022. godine zbog unutrašnjih finansijskih problema i kasnog početka izbornih skupština u njenim ograncima, što uzrokuje odlaganje centralne skupštine.

U sledećoj tački dnevnog reda CIK je doneo odluku o usvajanju plana budžeta CIK-a za period 2023-2025.

CIK je takođe usvojio godišnji finansijski izveštaj fonda za podršku političkim subjektima za 2021. Zakonom o budžetu Kosova br. 07/L-041 za 2021. godinu odobren budžet za program podrške političkim subjektima iznosio je 4.200.000,00 eura. Iz ovog budžeta, u periodu januar – decembar 2021. godine, odlukom CIK-a, političkim subjektima koji su osvojili poslanička mesta u Skupštini Kosova, budžet je prebačen u iznosu od 3.901.615,94 eura. Dok je budžet u iznosu od 271.477,87 eura opredeljen za parlamentarne grupe i po njihovim zahtevima su izvršene sve isplate, uključujući i plate zaposlenih.