CEC Decisions 2020

*attached documents are in Albanian Language

28/12/2020-Vendimi nr. 1412-2020 për miratimin e planit vjetor të auditorit të brendshëm të KQZ-së për vitin 2021

28/12/2020-Vendimi nr. 1411-2020 për miratimin e raportit të auditimit

28/12/2020-Vendimi nr. 1410-2020 për miratimin e Planit Strategjik të Auditorit të Brendshëm të KQZ-së për vitin 2021 – 2023

28/12/2020-Vendimi nr. 1409-2020 për miratimin e raportit te shpenzimeve te drivateve

28/12/2020-Vendimi nr. 1408-2020 per miratimin e H&A e FV te pavlefshme nga Zgjedhjet e parakoshme per KK te vitit 2019

28/12/2020-Vendimi nr. 1407-2020 për miratimin e raportit të vlerësimit të pasurisë jofinanciare të KQZ-së

21/12/2020-Vendimi nr. 1364-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Podujevë z. Bahri Blakqori

10/12/2020-Vendimi nr. 1349-2020 për asgjesimine materialit zgjedhore, te datës 06 Tetor

10/12/2020-Vendimi nr. 1348-2020 për asgjesimine materialit zgjedhor sipas aktgjykimeve

21/12/2020-Vendimi nr. 1347-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Istog z. Blerim Hysenaj

10/12/2020-Vendimi nr. 1345-2020 për regjistrimin e Partisë Politike Nasa Inicijativa

21/12/2020-Vendimi nr. 1344-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Podujevë z. Kasib Bashota

21/12/2020- Vendimi nr. 1343-2020 analiza per te gjeturat nga vendimet e PZAP-se lidhur me Ankesat per percaktimin e Vlefshmerise/Pavlefshmerise se Fletevotimeve

21/12/2020- Vendimi nr. 1342-2020 për dhënie të afatit shtesë për mbajtjen e kuvendit zgjedhor për Partinë Demokratike të Ashkanlive të Kosovës​

10/12/2020- Vendimi nr. 1345-2020 për regjistrimin e Partisë Politike Naša Inicijativa – Naša

04/12/2020- Vendimi nr. 1309-2020 për Certifikimin e Rezultateve Perfundimtare te Zgjedhjeve te Jashtezakonshme per Kryetar ne Komunen e Mitrovices se Veriut

04/12/2020- Vendimi nr. 1308-2020 për Certifikimin e Rezultateve Perfundimtare te Zgjedhjeve te Jashtezakonshme per Kryetar ne Komunen e Podujevës

03/12/2020- Vendimi nr. 1300-2020 për Shpallien e Rezultateve Perfundimtare te Zgjedhjeve te Jashtezakonshme per Kryetar ne Komunen e Podujeves dhe Mitrovices se Veriut

28/11/2020- Vendimi nr. 1251-2020 per Kufizimin e Numerit te Vezhguesve ne Vendvotim per Diten e Zgjedhjeve te Jashtezakonshme per Kryetar ne Komunen e Podujeves dhe Mitrovices se Veriut

27/11/2020- Vendimi nr. 1245-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Obiliq z. Lulzim Bllaca

27/11/2020- Vendimi nr. 1244-2020 për votimin me kusht në Podujevë

25/11/2020- Vendimi nr. 1236 – 2020 Per Miratimin e Formularit te Perputhjes se te Dhenave dhe Rezultateve Preliminare

25/11/2020- Vendimi nr. 1235 – 2020 Per Raportin e Daljes se Votuesve ne Zgjedhje dhe Rezultatet Preliminare

25/11/2020- Vendimi nr. 1234 – 2020 Per Emerimin e Menaxhereve te Qendrave te Votimit per Zgjedhjet e Jashtezakonshme per Kryetar ne Komunen e Mitrovices se Veriut

25/11/2020- Vendimi nr. 1233 – 2020 Per Emerimin e Menaxhereve te Qendrave te Votimit per Zgjedhjet e Jashtezakonshme per Kryetar ne Komunen e Podujeves

25/11/2020- Vendimi nr. 1231 – 2020 për akreditim të vëzhguesve të Medias “RTK 2”

25/11/2020- Vendimi nr. 1230 – 2020 për akreditim të vëzhguesve të Medias “EKONOMIA ONLINE”

25/11/2020- Vendimi nr. 1229 – 2020 për akreditim të vëzhguesve të Medias “KOHA VISION”

25/11/2020- Vendimi nr. 1228 – 2020 për akreditim të vëzhguesve të “LËVIZJA VETËVENDOSJE!”

25/11/2020- Vendimi nr. 1227 – 2020 për akreditim të vëzhguesve të Medias “N1”

25/11/2020- Vendimi nr. 1226 – 2020 për akreditim të vëzhguesve të Medias “EURONEWS ALBANIA”

25/11/2020- Vendimi nr. 1225 – 2020 për akreditim të vëzhguesve të Medias “Associated Press”

25/11/2020- Vendimi nr. 1224 – 2020 për akreditim të vëzhguesve të Medias “KANAL 10”

25/11/2020- Vendimi nr. 1222 – 2020 për Miratimin e Udhezimit Administrativ Nr.04/2020 per Monitorimin e Procesit Zgjedhor ne Diten e Zgjedhjeve per Zgjedhjet e Jashtezakonshme per Kryetar ne Komunen e Podujeves dhe Mitrovices se Veriut qe do te Mbahen me 29 Nentor 2020 dhe Raundin e dyte.

23/11/2020- Vendimi nr. 1208 – 2020 për akreditim të vëzhguesve të Medias “RADIO KOSOVA”

23/11/2020- Vendimi nr. 1207 – 2020 për akreditim të vëzhguesve të Medias “AL JAZEERA BALKAN”

23/11/2020- Vendimi nr. 1206 – 2020 për akreditim të vëzhguesve të OJQ vendore “ADVOCACY CENTER FOR DEMOCRATIC CULTURE”

23/11/2020- Vendimi nr. 1205 – 2020 për akreditim të vëzhguesve të “PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS”

23/11/2020- Vendimi nr. 1204 – 2020 për akreditim të vëzhguesve të “PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS”

23/11/2020- Vendimi nr. 1203 – 2020 për akreditim të vëzhguesve të “LËVIZJA VETËVENDOSJE!”

23/11/2020- Vendimi nr. 1202 – 2020 për akreditim të vëzhguesve të “LËVIZJA VETËVENDOSJE!”

23/11/2020- Vendimi nr. 1201 – 2020 për akreditim të vëzhguesve të OJQ vendore “LIDHJA RINORE BLUE”

20/11/2020- Vendimi nr. 1192 – 2020 per Emerimin e Ekipeve Mobile per Zgjedhjet e Jashtezakonshme per Kryetar ne Komunen e Mitrovices se Veriut

20/11/2020- Vendimi nr. 1191 – 2020 Per Miratimin e Emerimeve te Keshillave te Vendvotimeve per Zgjedhjet e Jashtezakonshme per Kryetar ne Komunen e Mitrovices se Veriut

19/11/2020- Vendimi nr. 1184 – 2020 Per Certifikimin e Listes Perfundimtare te Votuesve per Zgjedhjet e Jashtezakonshme per Kryetar ne Komunen e Podujeves dhe Mitrovices se Veriut

19/11/2020- Vendimi nr. 1183 – 2020 Per Caktimin e Numrit te Fletevotimeve per Zgjedhjet e Jashtezakonshme per Kryetar oe Komunen e Mitrovices se Veriut

19/11/2020- Vendimi nr. 1182 – 2020 Per Rritjen e Numrit te Votuesve ne Vendvotime per Zgiedhjet e Jashtezakonshme per Kryetar Komune e Mitrovices se Veriut

19/11/2020- Vendimi nr. 1181 – 2020 Per Miratimin e Anetareve Rezerve te Keshillave te Vendvotimeve per Zgjedhjet e Jashtezakonshme per Kryetar ne Komunen e Mitrovices se Veriut

19/11/2020- Vendimi nr. 1180 – 2020 Per Miratimin e Vules per Vendvotim per Zgjedhjet e Jashtezakonshme per Kryetar ne Komunen e Podujeves dhe Mitrovices se Veriut

19/11/2020- Vendimi nr. 1179 – 2020 Per Emerimin e Ekipeve Mobile per Zgjedhjet e Jashtezakonshme per Kryetar ne Komunen e Mitrovices se Veriut

19/11/2020- Vendimi nr. 1178 – 2020 Per Emerimin e Perberjes se Keshillave te Vendvotimeve per Zgjedhjet e Jashtezakonshme per Kryetar ne Komunen e Mitrovices se Veriut

19/11/2020- Vendimi nr. 1177 – 2020 per Emerimin e Ri-konfirmimeve te Keshillave te Vendvotimeve per Zgjedhjet e Jashtezakonshme per Kryetar ne Komunen e Podujeves

19/11/2020- Vendimi nr. 1176 – 2020 per emerimin e Ekipeve Mobile per Zgjedhjet e Jashtezakonshme per Kryetar ne Komunen e Podujeves

19/11/2020- Vendimi nr. 1174 – 2020 për akreditim të vëzhguesve të Medias “RADIO KM”

19/11/2020- Vendimi nr. 1173 – 2020 për akreditim të vëzhguesve të Medias “TV MOST”

19/11/2020- Vendimi nr. 1172 – 2020 për akreditim të vëzhguesve të Medias “VIM INFO DOO”

19/11/2020- Vendimi nr. 1171 – 2020 për akreditim të vëzhguesve të OJQ vendore “Instituti D4D”

17/11/2020- Vendimi nr. 1159 – 2020 për dhënie të afatit shtesë për mbajtjen e kuvendeve zgjedhore të partive politike – Lëvizja për Bashkim

17/11/2020- Vendimi nr. 1158-2020 për dhënie të afatit shtesë për mbajtjen e kuvendeve zgjedhore të partive politike – Balli Kombëtar

17/11/2020- Vendimi nr. 1157-2020 për dhënie të afatit shtesë për mbajtjen e kuvendeve zgjedhore të partive politike – Napredna Snaga Kosova

17/11/2020- Vendimi nr. 1156-2020 për dhënien e afatit shtesë për mbajtjen e kuvendeve zgjedhore të partive politike – Nisma Socialdemokrate

17/11/2020- Vendimi nr. 1154-2020 për miratimin e udhëzimit administrativ nr. 03/2020 për masat mbrojtëse për parandalimin e infektimit me COVID-19 për votuesit dhe stafin zgjedhor në ditën e zgjedhjeve

17/11/2020- Vendimi nr. 1153-2020 për miratimin e afatit të identifikimit dhe konfirmimit për votuesit të cilët për shkak të testit COVID-19, të cilët janë në karantinë shtëpiake dhe votueve të cilëve iu është caktuar masa e vetëizolimit

17/11/2020- Vendimi nr. 1152-2020 për miratimin e udhëzimit administrativ nr. 02/2020 për publikimin dhe përditësimin e dokumenteve dhe informatave në UEB faqen e KQZ-së

17/11/2020- Vendimi nr. 1151-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Vushtrri z. Ilir Krasniqi

17/11/2020- Vendimi nr. 1149 – 2020 për akreditim të grupit shtesë të vëzhguesve të Lidhjes Demokratike të Kosovës

10/11/2020- Vendimi nr. 1088 – 2020 për akreditim të grupit shtesë të vëzhguesve të Internews Kosova

10/11/2020- Vendimi nr. 1087 – 2020 për akreditim të grupit shtesë të vëzhguesve të BIRN

10/11/2020- Vendimi nr.1086 – 2020 për akreditim të grupit shtesë të vëzhguesve të Kosovapress

10/11/2020- Vendimi nr. 1085 – 2020 për akreditim të grupit shtesë të vëzhguesve të RTV Dukagjini

10/11/2020- Vendimi nr. 1084 – 2020 për akreditim të vëzhguesve të Medias ATV

10/11/2020- Udhëzuesi nr. 1083 – 2020 për Shortin për Renditje të Subjekteve Politike të Certifikuara në Fletëvotimin për Zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar të Komunës në Mitrovicës së Veriut

03/11/2020- Vendim Nr. 1042-2020 për certifikim të subjektit politik PDK dhe kandidatit për Kryetar Komune në Mitrovicën e Veriut z. Florent Azemi

03/11/2020- Vendim Nr. 1041-2020 për certifikim të Kandidatit të Pavarur për Kryetar Komune në Mitrovicën e Veriut z. Dušan Milunović

03/11/2020- Vendim Nr. 1040-2020 për certifikim të subjektit politik Lëvizja Vetevendosje! dhe kandidatit për Kryetar Komune në Mitrovicën e Veriut z.Erden Atiq

03/11/2020- Vendim Nr. 1039-2020 për certifikim të subjektit politik Srpska Lista dhe kandidatit për Kryetar Komune në Mitrovicën e Veriut z.Milan Radojevic

29/10/2020- Vendim Nr. 1006-2020 për regjistrimin e Partisë Politike Yenilikçi Türk Hareket Partisi – YTHP

27/10/2020- Vendim Nr. 986-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gllogoc z. Antigona Istogu

27/10/2020- Vendim Nr. 985-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Vushtrri z. Ismet Hajrizi

27/10/2020- Vendim Nr. 980-2020 për asgjesim te materialit zgjedhjeve 2007-2009

27/10/2020- Vendimi Nr. 978-2020 për emërimin e anëtarëve të Komisionit Komunal të Zgjedhjeve për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në komunën Mitovicën e Veriut

24/10/2020- Vendimi Nr. 963-2020 për kufizimin e shpenzimeve të fushatës për subjektet politike për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në komunën Mitovicën e Veriut

24/10/2020- Vendimi Nr. 962-2020 për kufizimin e shpenzimeve të fushatës për subjektet politike për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në komunën Podujevës

21/10/2020- Vendimi Nr. 935-2020 për Refuzimin e kerkeses se Partise Socialdemokrate

21/10/2020- Vendim nr 934-2020 për publikimin e Raporteve Vjetore Financiare të Paaudituara të Partive Politike për vitin 2019

21/10/2020- Vendimi nr. 933-2020 per refuzim te regjistrimit te partise politike Yenilikçi Türk Hareket Partisi

21/10/2020- Vendimi nr. 932-2020 për miratimin e planit operacional

21/10/2020- Vendimi nr. 931-2020 për angazhimin e stafit jo permanent për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Mitrovicës së Veriut dhe në Podujevë

21/10/2020- Vendimi nr. 930-2020 për miratimin e planit të buxhetit për kompensimin e orëve shtesë jashtë orarit të rregullt të punës për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Mitrovicës së Veriut dhe në Podujevë

21/10/2020- Vendimi nr. 929-2020 për miratimin e planit të buxhetit dhe buxhetit shtesë për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Mitrovicës së Veriut dhe në Podujevë

21/10/2020- Vendimi nr. 928-2020 për caktimin e afateve të aktiviteteve zgjedhore për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Mitrovicës së Veriut dhe në Podujevë

21/10/2020- Vendimi nr. 927-2020 për zgjatjen e orarit të punës për anëtarët e KQZ-së dhe stafin e SKQZ-së për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Mitrovicës së Veriut dhe në Podujevë

07/10/2020- Vendimi nr. 863-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gjakovë z. Gëzim Qurdina

07/10/2020- Vendimi nr. 862-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gjakovë z. Ismet Bardhoshi

04/09/2020- Vendimi nr. 770-2020 për Emërimin e Kryeshefit Ekzekutiv të Sekretariatit të KQZ-së

12/08/2020- Vendimi nr. 736-2020 për miratimin e memorandumit të bashkëpunimit në mes të KQZ-së, PK-së, PSH-së, PZAP-së, KGjK, KPM

12/08/2020- Vendimi nr. 735-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Prishtinë z. Muhamet Selmani

12/08/2020- Vendimi nr. 734-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Kaçanik znj. Rabije Sallahi

12/08/2020- Vendimi nr. 733-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Podujevë z. Shaban Bajoku

12/08/2020- Vendimi nr. 732-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Junik z. Blerim Gacaferri

04/08/2020- Vendimi nr. 707-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Prishtinë z. Granit Shala

04/08/2020- Vendimi nr. 706-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Junik z. Flurim Shala

04/08/2020- Vendimi nr. 705-2020 për emërimin e anëtarës së Kuvendit Komunal në Malishevë znj. Donjetë Shijaku

06/07/2020- Vendimi nr. 642-2020 për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Mitrovicë të Veriut znj. Naxhije Xhema

15/06/2020- Vendimi nr. 579-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Klinë z. Lirim Gashi

15/06/2020- Vendimi nr. 578-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Pejë z. Bekim Morina

15/06/2020- Vendimi nr. 577-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Prishtinë z. Kreshnik Smajlaj

10/06/2020- Vendimi nr. 556-2020 për çregjistrim të Partisë Politike Lëvizja për Drejtësi

10/06/2020- Vendimi nr. 555-2020 për çregjistrim të Partisë Politike Evropska Stranka Demokratske Akcije Kosova

10/06/2020- Vendimi nr. 554-2020 për çregjistrim të Partisë Politike Samostalna Liberalna Stranka

10/06/2020- Vendimi nr. 552-2020 për çregjistrim të Partisë Politike Partia Euroatlantike e Kosovës

08/06/2020- Vendimi nr. 530-2020 për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Suharekë znj. Bardha Gashi

28/05/2020- Vendimi nr. 508-2020 për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Klinë znj. Shukrije Shala

24/03/2020- Vendimi nr. 413-2020 për miratimin e Planit të Prokurimit 2020

24/03/2020- Vendimi nr. 412-2020 mbi caktimin e Lartësisë së Mjeteve të Fondit 2020

24/03/2020- Vendimi nr. 411-2020 per mbajtjen e mbledhjeve të KQZ-së nëpermjet komunikimit elektronik

11/03/2020- Vendimi nr. 360-2020 për miratimin e procedurës për Raportimin e Pjesëmarrjes në Zgjedhje dhe Rezultatet Preliminare për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Podujevës

11/03/2020- Vendimi nr. 359-2020 për miratimin e anëtarëve të KVV-ve për Ekipet Mobile për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Podujevës

11/03/2020- Vendimi nr. 358-2020 për miratimin e planit operacional për Ditën e Zgjedhjeve për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Podujevës

11/03/2020- Vendimi nr. 362-2020 për raportim në Ditën e Zgjedhjeve për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Podujevës

11/03/2020- Vendimi nr. 363-2020 për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Prizren znj. Serdan Kervan

02/03/2020- Vendimi nr. 299-2020 për certifikimin e listës përfundimtare të votuesve për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Podujevës

02/03/2020- Vendimi nr. 298-2020 për akreditimin e grupit të dytë të vëzhguesve të Ambasadës Amerikane

02/03/2020- Vendimi nr. 297-2020 për caktimin e numrit të fletëvotimeve për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Podujevës

02/03/2020- Vendimi nr. 296-2020 për rritjen e numrit të votuesve në vendvotim për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Podujevës

02/03/2020- Vendimi nr. 295-2020 për miratimin e dizajnit dhe përmbajtjes së fletëvotimit për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Podujevës

28/02/2020- Vendimi nr. 283-2020 për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Gjilan znj. Afërdita Balaj Ajdini

28/02/2020- Vendimi nr. 282-2020 për miratimin e udhëzuesit për Procedurat e Pranimit dhe Dorëzimit të materialeve zgjedhore në ditë e Zgjedhjeve për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Podujevës

28/02/2020- Vendimi nr. 281-2020 për miratimin e “Tingullit, Logos, Slloganit dhe Dizajnit” për fushatën e Informimit Publik

21/02/2020- Vendimi nr. 240-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Prishtinë znj. Nazlie Bala

21/02/2020- Vendimi nr. 239-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Prishtinë z. Naim Hoxha

21/02/2020- Vendimi nr. 238-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Ferizaj z. Enver Bajrami

21/02/2020- Vendimi nr. 237-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Deçan z. Shkelqim Haxhnikaj

20/02/2020- Vendimi nr. 207-2020 për përbërjen e Këshillave të Vendvotimeve për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Podujevës

18/02/2020- Vendimi nr. 182-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gjakovë z. Liridon Dula

14/02/2020- Vendimi nr. 161-2020 – Udhëzim për Komisionin Komunal të Zgjedhjeve dhe Këshillat e Vendvotimeve për Identifikimin e Votuesve në Vendvotim për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Podujevës

14/02/2020- Vendimi nr. 159-2020 për emërimin e anëtarëve të Komisionit Komunal të Zgjedhjeve për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Podujevës

11/02/2020- Vendimi nr. 143-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Podujevë z. Pajtim Balaj

11/02/2020- Vendimi nr. 142-2020 për kufizimin e shpenzimeve të fushatës për subjektet politike për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar të Komunës në Podujevë

08/02/2020- Vendimi nr. 124-2020 për miratimin e planit operacional për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar të Komunës në Podujevë

08/02/2020- Vendimi nr. 121-2020 për caktimin e afateve zgjedhore për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar të Komunës në Podujevë

08/02/2020- Vendimi nr. 120-2020 për zgjatjen e orarit të punës për anëtarët e KQZ-së dhe stafin e SKQZ-së

08/02/2020- Vendimi nr. 119-2020 për formimin e Këshillit Mbikëqyrës për Informim Publik për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar të Komunës në Podujevë

07/02/2020- Vendimi nr. 111-2020 për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Vushtrri znj. Suzana Syla

07/02/2020- Vendimi nr. 110-2020 për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Podujevë znj. Mimoza Stublla Abdullahu

13/01/2020- Vendimi nr. 28-2020 për regjistrimin e partisë poltike Socialdemokratska Unija – SDU

13/01/2020- Vendimi nr. 27-2020 për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Gjilan znj. Krenare Latifi Kqiku

13/01/2020- Vendimi nr. 26-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gjilan z. Mustafa Rexhepi

13/01/2020- Vendimi nr. 25-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gllogoc z. Përparim Bajraktari

13/01/2020- Vendimi nr. 24-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Lipjan z. Xhyzide Rrustemi

13/01/2020- Vendimi nr. 23-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Suharekë z. Brahim Curri

13/01/2020- Vendimi nr. 22-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Suharekë z. Ardian Kotorri