CEC Decisions 2021

*attached documents are in Albanian Language

07/12/2021 – Vendimi nr 3337/2021 për Mesimet e Nxena

07/12/2021 – Vendimi nr 3335/2021 për IBRAHIM IMISHTI

07/12/2021 – Vendimi nr 3334/2021 për Marija Gerbic

07/12/2021 – Vendimi nr 3333/2021 për FERIZ SEJDIU

07/12/2021 – Vendimi nr 3332/2021 për FERIZ SEJDIU

07/12/2021 – Vendimi nr 3331/2021 për HABIB KROSA

07/12/2021 – Vendimi nr 3330/2021 për MILICA TRAJKOVIC

07/12/2021 – Vendimi nr 3329/2021 për MIRZET DZOGOVIC

07/12/2021 – Vendimi nr 3328/2021 për ZENEL JAKUPI

07/12/2021 – Vendimi nr 3327/2021 për Dardan Berisha

07/12/2021 – Vendimi nr 3326/2021 për Radica Obradovic

07/12/2021 – Vendimi nr 3325/2021 për Gordana Lazarevic

07/12/2021 – Vendimi nr 3324/2021 për ENVER KRYEZIU

07/12/2021 – Vendimi nr 3323/2021 për ELBASAN OSMANI

07/12/2021 – Vendimi nr 3322/2021 për MAJLINDA SYLEJMANI

07/12/2021 – Vendimi nr 3321/2021 për BUNGU QERIMI

07/12/2021 – Vendimi nr 3320/2021 për BRANKO RADOVANOVIC

07/12/2021 – Vendimi nr 3319/2021 për RADOVAN TANIC

01/12/2021 – Vendimi nr 3262/2021 për Certifikim Kllokot

01/12/2021 – Vendimi nr 3261/2021 për Certifikim Prizren

25/11/2021 – Vendimi nr 3218/2021 për Perseritjen e Votimit Jashte Vendit per Zgjedhjet e Raundit te Dyte per Kryetar Komune ne Dragash

23/11/2021 – Vendimi nr 3202/2021 për certifikim te Kline

23/11/2021 – Vendimi nr 3201/2021 për certifikim te Kamenice

23/11/2021 – Vendimi nr 3200/2021 për certifikim te Rahovec

23/11/2021 – Vendimi nr 3199/2021 për certifikim te Podujeve

23/11/2021 – Vendimi nr 3198/2021 për certifikim te Obiliq

23/11/2021 – Vendimi nr 3197/2021 për certifikim te Fushe Kosove

23/11/2021 – Vendimi nr 3196/2021 për certifikim te Prishtine

23/11/2021 – Vendimi nr 3195/2021 për certifikim te Viti

23/11/2021 – Vendimi nr 3194/2021 për certifikim te Vushtrri

23/11/2021 – Vendimi nr 3193/2021 për certifikim te Malisheve

23/11/2021 – Vendimi nr 3192/2021 për certifikim te Junik

23/11/2021 – Vendimi nr 3191/2021 për certifikim te Mamushe

23/11/2021 – Vendimi nr 3190/2021 për certifikim te Shtime

23/11/2021 – Vendimi nr 3189/2021 për certifikim te Kaqanik

23/11/2021 – Vendimi nr 3188/2021 për certifikim te Istog

23/11/2021 – Vendimi nr 3187/2021 për certifikim te Gjilan

23/11/2021 – Vendimi nr 3186/2021 për certifikim te Gllogovc

23/11/2021 – Vendimi nr 3185/2021 për certifikim te Gjakoves

23/11/2021 – Vendimi nr 3184/2021 për zevendesimin e kanidatit te SL Ivan Todosijevic me Marko Stefanovic

20/11/2021 – Vendimi nr 3166/2021 për shpalljen e rezultateve perfundimtare per rundin e dyte per Zgjedhje Lokale 2021 Kryetar Komuna

16/11/2021 – Vendimi nr 3147/2021 për Certifikimin e Rezultateve perfundimitare per zgjedhjet lokale 2021 per Kuvendet Komunale

16/11/2021 – Vendimi nr 3145/2021 për muratim te kerkese per dorheqje dhe zavendsim per antar te KKZ -lokale

16/11/2021 – Vendimi nr 3139/2021 për Miratimin e Rekomandimit te QNR-Së

16/11/2021 – Vendimi nr 3147/2021 për Certifikimin e Rezultateve perfundimitare per zgjedhjet lokale 2021 per Kuvendet Komunale

16/11/2021 – Vendimi nr 3145/2021 për muratim te kerkese per dorheqje dhe zavendsim per antar te KKZ -lokale

16/11/2021 – Vendimi nr 3139/2021 për Miratimin e Rekomandimit te QNR-Së

13/11/2021 – Vendimi nr 3126/2021 për kipet Mobile

13/11/2021 – Vendimi nr 3125/2021 për Rinumerim te Fletevotimeve

11/11/2021 – Vendimi nr 3102/2021 për ekomandim te QNR-se

10/11/2021 – Vendimi nr 3087/2021 për zëvendësimin e KVV-ve

10/11/2021 – Vendimi nr 3086/2021 për Plani Opercional

10/11/2021 – Vendimi nr 3085/2021 për Rrinumerim të fletvotimeve

08/11/2021 – Vendimi nr 3037/2021 për rinumerim te fletvotimeve

05/11/2021 – Vendimi nr 2979/2021 për çertifikim te rezultateve te zgjedhjeve Lokale 2021

05/11/2021 – Vendimi nr 2977/2021 për ekipet mobile te zgjedhjeve Lokale 2021 të rundit të dytë

05/11/2021 – Vendimi nr 2976/2021 për regjistime te votuesve me nevoja dhe rethana të veqanta për zgjedhje Lokale 2021.

03/11/2021 – Vendimi nr 2952/2021 për KVV Raundi i dytë

03/11/2021 – Vendimi nr 2951/2021 për certifikim te rezultatet Ferizaj

03/11/2021 – Vendimi nr 2950/2021 për certifikim te rezultatet Shtime

03/11/2021 – Vendimi nr 2949/2021 për certifikim te rezultatet Podujeve

03/11/2021 – Vendimi nr 2948/2021 për shpalljen e rezultateve perfundimetare

02/11/2021 – Vendimi nr 2935/2021 për formular per raundine dyte

02/11/2021 – Vendimi nr 2934/2021 për NR e fletevotimeve

29/10/2021 – Vendimi nr 2918/2021 për certifikim Prishtine

29/10/2021 – Vendimi nr 2917/2021 për certifikim Mamushe

29/10/2021 – Vendimi nr 2916/2021 për certifikim Viti

29/10/2021 – Vendimi nr 2915/2021 për certifikim Vushtrri

29/10/2021 – Vendimi nr 2914/2021 për certifikim Malisheve

29/10/2021 – Vendimi nr 2913/2021 për certifikim Gjakove

29/10/2021 – Vendimi nr 2912/2021 për certifikim Kamenice

29/10/2021 – Vendimi nr 2911/2021 për certifikim Gllogovc

29/10/2021 – Vendimi nr 2910/2021 për certifikim Gjilan

29/10/2021 – Vendimi nr 2909/2021 për certifikim Prizren

29/10/2021 – Vendimi nr 2908/2021 për certifikim Junik

29/10/2021 – Vendimi nr 2907/2021 për certifikim Dragash

29/10/2021 – Vendimi nr 2906/2021 për certifikim Rahovec

29/10/2021 – Vendimi nr 2905/2021 për certifikim Istog

29/10/2021 – Vendimi nr 2904/2021 për certifikim Obiliq

29/10/2021 – Vendimi nr 2903/2021 për certifikim Kaqanik

29/10/2021 – Vendimi nr 2902/2021 për certifikim Kline

29/10/2021 – Vendimi nr 2901/2021 për certifikim F Kosove

29/10/2021 – Vendimi nr 2900/2021 për certifikim Suhareke

29/10/2021 – Vendimi nr 2899/2021 për certifikim Lipjan

29/10/2021 – Vendimi nr 2898/2021 për certifikim Skenderaj

29/10/2021 – Vendimi nr 2897/2021 për certifikim Graqanice

29/10/2021 – Vendimi nr 2896/2021 për certifikim Leposaviq

29/10/2021 – Vendimi nr 2895/2021 për certifikim Partesh

29/10/2021 – Vendimi nr 2894/2021 për certifikim Ranillug

29/10/2021 – Vendimi nr 2893/2021 për certifikim Novoberd

29/10/2021 – Vendimi nr 2892/2021 për certifikim Shterpc

29/10/2021 – Vendimi nr 2891/2021 për certifikim Zveqan

29/10/2021 – Vendimi nr 2890/2021 për certifikim M Veriore

29/10/2021 – Vendimi nr 2889/2021 për certifikim Z Potok

29/10/2021 – Vendimi nr 2888/2021 për certifikim Deqan

29/10/2021 – Vendimi nr 2887/2021 për certifikim Peje

29/10/2021 – Vendimi nr 2886/2021 për certifikim Han i Elezit

29/10/2021 – Vendimi nr 2885/2021 për certifikim Mitrovice Veriore

29/10/2021 – Vendimi nr 2881/2021 për akreditimin e vezhguesve te Ambasades se SHBA ne Prishtine

28/10/2021 – Vendimi nr 2858/2021 për shpalljen e rezultateve

25/10/2021 – Vendimi nr 2824/2021 për miratimin e rekomandimit të QNR-së për rinumrim të fletvotimit

23/10/2021 – Vendimi nr 2818/2021 për miratimin e rekomandimit për KKV për subjekte politike që garoj ne raundine dyte

23/10/2021 – Vendimi nr 2817/2021 për miratimin e rekomandimit të QNR-se për rritjen e nivelit të tolerancës dhe përfshirja në rezultate përfundimtare e vendvotimit 0906e/01D.

23/10/2021 – Vendimi nr 2816/2021 për Caktimin e Fushatës Zgjedhore për Raundin e Dytë të Zgjedhjeve për Kryetar të Komunave i Zgjedhjeve Lokale të 17 tetorit 2021

23/10/2021 – Vendimi nr 2815/2021 për distinktivët e vëzhguesve të subjekteve politike dhe organizatave joqeveritare vendore – Raundi i Dytë i Zgjedhjeve Lokale të 17 tetorit 2021

22/10/2021 – Vendimi nr 2800 për rritjen e numrit të vëzhguesve për subjekte politike që mund të vëzhgojn punën e QNR-se.

21/10/2021 – Vendimi nr 2791/2021 për miratimin e rekomandimit të III së QNR-se për anulim te materialit zgjedhor

21/10/2021 – Vendimi nr 2790 për miratimin e shumës së pagesave per stafin e angazhuar në qendrat e votimit.

21/10/2021 – Vendimi nr 2789 për miratimin e planit operative per Zgjedhjet Lokale 2021 – Rundi i Dytë

21/10/2021 – Vendimi nr 2788 për caktimin e rundit të dytë te zgjedhjeve për Kryetar Komune

21/10/2021 – Vendimi nr 2787 për miratimin e rekomandimit të III së QNR-se për raste kur ka ZFk me shum se nënshkrime apo anasjelltas

21/10/2021 – Vendimi nr 2786 për miratimin e rekomandimit të IV së QNR-se për rinumrin te Fletëvotimeve

21/10/2021 – Vendimi nr 2785 për miratimin e rekomandimit të V së QNR-se për ppërfshirje ne rezultatet

21/10/2021 – Vendimi nr 2784 për miratimin e rekomandimit të parë – I së QNR-se për procedim te rregullt të materialit Zgjedhor

14/10/2021 – Vendimi nr 2695 për emerimine UD ZLKZ Dragash

14/10/2021 – Vendimi nr 2694 për Autorizimin e KKZ

14/10/2021 – Vendimi nr 2693 për anetaret e KVV-ve

14/10/2021 – Vendimi nr 2692 për perberjen e ekipeve mobile

07/10/2021 – Vendimi nr 2626 për akreditim të grupit të vëzhguesve EU EOM për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2625 për akreditim të grupit të vëzhguesve Klan Kosova – KK për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2624 për akreditim të grupit të vëzhguesve Inicijativa Bosnjackog Jedinstva – IBJ për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2623 për akreditim të grupit të vëzhguesve Iniciativa Qytetare për Ndryshim – IQN për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2622 për akreditim të grupit të vëzhguesve Lëvizja Vetëvendosje – LVV për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2621 për akreditim të grupit të vëzhguesve TV LLAPI për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2620 për akreditim të grupit të vëzhguesve Radio Televizioni Fontana – RTV FONTANA për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2619 për akreditim të grupit të vëzhguesve Top Channel për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2618 për akreditim të grupit të vëzhguesve Anadolu Agency – AA për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2617 për akreditim të grupit të vëzhguesve Royal Norwegian Embassy – RNE për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2616 për akreditim të grupit të vëzhguesve EU EOM për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2615 për akreditim të grupit të vëzhguesve të Turkish Embassy për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2614 për akreditim të grupit të vëzhguesve të Kosova Demokratik Turk Partisi për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2613 për akreditim të grupit të vëzhguesve të European Union special Representative për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2612 për akreditim të grupit të vëzhguesve Lidhja Demokratike e Kosovës – LDK për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2611 për akreditim të grupit të vëzhguesve Turkish Consulate General Prizren për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2610 për akreditim të grupit të vëzhguesve RFERL in Kosovo – RFERL INC për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2609 për akreditim të grupit të vëzhguesve IndeksOnline – INDEKS për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2608 për akreditim të grupit të vëzhguesve Radio Televizioni i Kosovës – RTK për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2607 për akreditim të grupit të vëzhguesve Centar Manjinske Zajednice – CMZ për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2604 për akreditim të grupit të vëzhguesve NISMA Socialdemokrate – NISMA për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2603 për akreditim të grupit të vëzhguesve TV Most për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2602 për akreditim të grupit të vëzhguesve të Kurier Mediahouse për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2601 për akreditim të grupit të vëzhguesve të Radio Televizioni Dukagjini për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2600 për akreditim të grupit të vëzhguesve të British Embassy për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2599 për akreditim të grupit të vëzhguesve të RTV PULS për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2598 për akreditim të grupit të vëzhguesve të Grupi KOHA për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2597 për akreditim të grupit të vëzhguesve të Komisioni Qendror i Zgjedjeve i Republikës së Shqipërisë për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2596 për akreditim të grupit të vëzhguesve të Institucioni i Avokatit të Popullit për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2595 për akreditim të grupit të vëzhguesve të U.S. Embassy për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2594 për akreditim të grupit të vëzhguesve të ATV për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2593 për akreditim të grupit të vëzhguesve të ENEMO për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2592 për akreditim të grupit të vëzhguesve të Front Online për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2591 për akreditim të grupit të vëzhguesve të TV Gracanica për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – VVendimi nr 2590 për akreditim të grupit të vëzhguesve të Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës – AAK për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

04/10/2021 – Vendimi nr 2524 për emerimin e KVV

02/10/2021 – Vendimi nr 2520 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Al Jazeera Balkans për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2519 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Radio Kosova (RTK Radio) për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2518 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Radio Televizija Herc (RTV Herc) për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2517 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Radio Televizija Herc ( Radio Herc) për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2516 për akreditimin e grupit të vëzhguesve FWF City Radio për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2515 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Albanian Post (AP) për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2514 për akreditimin e grupit të vëzhguesve RTK për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2513 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Radio Kontakt Plus për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2512 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Demokracia com për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2511 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Al.Kosovapress për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2510 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Associated Press (AP) për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2509 për akreditimin e grupit të vëzhguesve PDK për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2508 për akreditimin e grupit të vëzhguesve LDK për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2507 për akreditimin e grupit të vëzhguesve ACDC për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2506 për akreditimin e grupit të vëzhguesve CMZ për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2505 për akreditimin e grupit të vëzhguesve DD për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2504 për akreditimin e grupit të vëzhguesve CSAY për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2503 për akreditimin e grupit të vëzhguesve OPA për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2502 për akreditimin e grupit të vëzhguesve AKADEMIA për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2501 për akreditimin e grupit të vëzhguesve İlyas Bayraktar për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2500 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Jugoslav Jovanovic për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2499 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Agim Gjeli për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2498 për akreditimin e grupit të vëzhguesve QPA për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2497 për akreditimin e grupit të vëzhguesve QKBN-KCIC për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2496 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Lulzim Bexheti për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2495 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Rufki Suma për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2494 për akreditimin e grupit të vëzhguesve PAF për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2493 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Today Towards Future për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2492 për akreditimin e grupit të vëzhguesve CSIG për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2491 për akreditimin e grupit të vëzhguesve PD për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2490 për akreditimin e grupit të vëzhguesve EU EOM për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2489 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Srpska Lista për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2488 për akreditimin e grupit të vëzhguesve NDS për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2487 për akreditimin e grupit të vëzhguesve RVK për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2486 për akreditimin e grupit të vëzhguesve​ IQO për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2485 për akreditimin e grupit të vëzhguesve RDF për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2484 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Hajrush Stublla për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2483 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Rise&Shine për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2482 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Let’s Learn për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2481 për akreditimin e grupit të vëzhguesve LRB për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2480 për akreditimin e grupit të vëzhguesve QKO për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2479 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Lista e Pavarur Bekim Jashari për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2478 për akreditimin e grupit të vëzhguesve GIBI për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2477 për akreditimin e grupit të vëzhguesve KATP për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2476 për akreditimin e grupit të vëzhguesve OBKD për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2475 për akreditimin e grupit të vëzhguesve PDAK për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2474 për akreditimin e grupit të vëzhguesve PG për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2473 për akreditimin e grupit të vëzhguesve LB për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2472 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Iniciativa e re Demokratike e Kosoves (IRDK) për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2471 për akreditimin e grupit të vëzhguesve SDU për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2470 për akreditimin e grupit të vëzhguesve NAŠA Inicijativa për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2469 për akreditimin e grupit të vëzhguesve YTHP për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2468 per akreditimin e grupit te vezhguesve Lajmi.net për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2467 për akreditimin e grupit të vëzhguesve VAKAT për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2466 për akreditimin e grupit të vëzhguesve PSD për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2465 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Kosova Sot Online për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2464 për akreditimin e grupit të vëzhguesve PAI për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2463 për akreditimin e grupit të vëzhguesve PSHDK për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2462 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Lista Ndryshe (LN ) për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2461 për akreditimin e grupit të vëzhguesve IQK për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2460 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Narodno Jedinstvo (NJ) për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2459 për akreditimin e grupit të vëzhguesve FeD për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2458 për akreditimin e grupit të vëzhguesve IBI për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2457 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Lista e Ashkalive (LA) për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2456 për akreditimin e grupit të vëzhguesve GpD për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2455 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Telegrafi për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2454 për akreditimin e grupit të vëzhguesve CMTP-CPTP për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2453 për akreditimin e grupit të vëzhguesve NE MUNDEMI për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

29/09/2021 – Vendimi nr 2434 për zëvendësimin e anëtarit të komisionit komunal të zgjedhjeve në komunën e Gllogocit

29/09/2021 – Vendimi nr 2433 për ndryshimin e Qendrës së votimit 1912 në komunën e Prishtineës për zgjedhjet Lokale te 2021

27/09/2021 – Vendimi nr 2418 për akreditimin e grupit të vëzhguesve të Prijateljstvo Bez Gracanica NVO PBG për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

27/09/2021 – Vendimi nr 2417 për akreditimin e grupit të vëzhguesve të Kosova Democratic Institute KDI për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

27/09/2021 – Vendimi nr 2416 për akreditimin e grupit të vëzhguesve të Syri i Vizionit SIV për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

27/09/2021 – Vendimi nr 2415 për akreditimin e grupit të vëzhguesve të Kosova Info për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

27/09/2021 – Vendimi nr 2414 për akreditimin e grupit të vëzhguesve të EU EOM për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

27/09/2021 – Vendimi nr 2413 për akreditimin e grupit të vëzhguesve të Jedinstvena Goranska Partija JGP për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

27/09/2021 – Vendimi nr 2412 për akreditimin e grupit të vëzhguesve të Unioni i Blakçorve UB për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

27/09/2021 – Vendimi nr 2411 për akreditimin e grupit të vëzhguesve të Zëri për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

27/09/2021 – Vendimi nr 2410 për akreditimin e grupit të vëzhguesve të D4D për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

27/09/2021 – Vendimi nr 2409 për akreditimin e grupit të vëzhguesve të Nisma Socialdemokrate NISMA për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

27/09/2021 – Vendimi nr 2408 për akreditimin e grupit të vëzhguesve të Lidhja Demokratike e Kosovës LDK për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

27/09/2021 – Vendimi nr 2407 për akreditimin e grupit të vëzhguesve të Iniciativa Qytetare GI Sloboda Strpce GISS për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

27/09/2021 – Vendimi nr 2406 për akreditimin e grupit të vëzhguesve të Aleanca Kosova e Re AKR për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

27/09/2021 – Vendimi nr 2405 për akreditimin e grupit të vëzhguesve të Partia Demokratike e Kosovës PDK për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

22/09/2021 – Vendimi nr 2357 për miratimin e Doracakut

20/09/2021 – Vendimi nr 2347 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Iniciativa për Fushë Kosovë Egjiptian – Ashkali – IFKEA për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2346 për akreditim të grupit të vëzhguesve Internews Kosova për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2345 për akreditim të grupit të vëzhguesve Iniciativa Qytetare për Obiliq – IQO për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2344 për akreditim të grupit të vëzhguesve Iniciativa Qytetare Progresi për Skenderaj IQP për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2343 për akreditim të grupit të vëzhguesve Jedinstvena Goranska Partija – JGP për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2342 për akreditim të vëzhguesve Kosova Democratic Institute – KDI për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2341 për akreditim të grupit të vëzhguesve Lista e Pavarur Bekim Jashari për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2340 për akreditim të grupit të vëzhguesve Nova Demokratska Stranka – NDS për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2339 për akreditim të grupit të vëzhguesve Partia e Drejtësisë – PD për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2338 për akreditim të grupit të vëzhguesve Partia Demokratike e Kosovës – PDK për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2337 për akreditim të grupit të vëzhguesve Radio KM për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2336 për akreditim të grupit të vëzhguesve Reformimi Demokratik për Ferizajn – RDF për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2335 për akreditim të grupit të vëzhguesve RTK 2 për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2334 për akreditim të grupit të vëzhguesve Roma Versitas Kosovo – RVK për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2333 për akreditim të grupit të vëzhguesve Srpska Lista për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2332 për akreditim të vëzhguesve EU EOM për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2331 për akreditim të grupit të vëzhguesve Youth Association for Human Rights – YAHR për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2330 për akreditim të grupit të vëzhguesve të kandidatit të pavarur Hajrush Stublla për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2329 për akreditim të grupit të vëzhguesve Center for Social Inclusion Gracanica – CSIG për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2328 për akreditim të grupit të vëzhguesve Iniciativa qytetare Demokratët për Drenasin për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2327 për akreditim të grupit të vëzhguesve GERMIN për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2326 për akreditim të grupit të vëzhguesve Balkan Investigative Reporting Network – BIRN për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2325 për akreditim të vëzhguesve Arbresh.Info për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2324 për për akreditim të grupit të vëzhguesve Aleanca Kosova e Re – AKR për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2323 për perberjen e KVV-ve

20/09/2021 – Vendimi nr 2322 për votim me Nevoja të Veqanta

20/09/2021 – Vendimi nr 2320 për prani Dorezim te materialit në Ditën e Zgjedhjeve

20/09/2021 – Vendimi nr 2319 për Plotesimin e KVV-ve

15/09/2021 – Vendimi nr 2297 për Numrin e Fletvotime dhe Broshura

14/09/2021 – Vendimi nr 2290 për akreditim të grupit të vëzhguesve të GracanicaOnline.info për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

14/09/2021 – Vendimi nr 2289 për certifikimin e kandidatit të Srpska Lista Vladan Bogdanovic për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

14/09/2021 – Vendimi nr 2288 për akreditim të grupit të vëzhguesve të Kandidatit të Pavarur Hajrush Stublla për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

13/09/2021 – Vendimi nr 2279 për listen perfundimetare te Votueseve për Zgjedjet Lokale2021

13/09/2021 – Vendimi nr 2278 për miratimin e aplikacioneve për regjistimper votim jashte Kosovës

13/09/2021 – Vendimi nr 2277 për ndarjen paketimin e Fletvotimeve për Votuesit ne institucione

13/09/2021 – Vendimi nr 2276 për decertifikimin e kandidatit të Srpska Lista, Zarko Dejanovic për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

13/09/2021 – Vendimi nr 2275 për certifikimin e kandidatit të Partisë Balliste, Drena Podrimçakupër Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

13/09/2021 – Vendimi nr 2274 për akreditimin e grupit të vëzhguesve të OJQ-së vendore D+ për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

13/09/2021 – Vendimi nr 2273 për akreditimin e grupit të vëzhguesve të Iniciativës qytetare Bashkë për Shtërpcën, për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

13/09/2021 – Vendimi nr 2272 për kreditimin e grupit të vëzhguesve të kandidatit të pavarur Isa Elezaj, për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

09/09/2021 – Vendimi nr 2253 për rritjen e nr te votuesve

09/09/2021 – Vendimi nr 2250 për zëvendësimin e antarit te KKZ-së në Gllogoc

03/09/2021 – Vendimi nr 2220 për decertifikimin e kandidatëve të Partisë Demokratike të Kosovës Sokol Bashota dhe Enver Berisha

03/09/2021 – Vendimi nr 2219 për certifikimin e kandidatëve të Lëvizjes Vetëvendosje

03/09/2021 – Vendimi nr 2218 për certifikimin e kandidatëve të Partisë Demokratike të Kosovës

03/09/2021 – Vendimi nr 2217 për akreditimin e grupit të vëzhguesve të medias vendore Vim Info Doo

03/09/2021 – Udhëzuesi nr 2216 për shortin për renditje të subjekteve politike të certifikuara në Fletëvotim për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/09/2021 – Vendimi nr 2206 për regjistrimin e Partisë Politike Lëvizja Forca e Diasporës me akronim FeD, me kryetar z. Mehmet Manovi

28/08/2021 – Vendimi nr 2159 për mos certifikimin e kandidatit të iniciativës qytetare Iniciativa Erdem për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2158 për certifikimin e kandidatit të pavarur Hamdi Malaj për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2157 për certifikimin e kandidatit të pavarur Selajdin Bytyçi për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2156 për mos certifikimin e kandidatëve Abedin Dani, Latif Zeka dhe Gazmend Zabelaj të iniciativës qytetare Iniciativa Qyetatre për Skeneraj për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2150 për certifikimin e partisë politike Partia URA për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2149 për certifikimin e partisë politike LpB për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2148 për certifikimin e partisë politike PDAK për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2147 për certifikimin e Iniciativës Qytetare Forca e diasporës për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2146 për certifikimin e Iniciativës Qytetare Demokratët për Drenasin për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2145 për certifikimin e Iniciativës Qytetare Shqiptarët e Bashkuar për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2144 për certifikimin e Iniciativës Qytetare Reformimi Demokratik për Ferizajn për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2143 për mos certifikimin e kandidatit Nehat Mustafa të iniciativës qytetare Reformimi Demokratik për Ferizajn për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2142 për certifikimin e Iniciativës Iniciativa Erdem për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2141 për certifikimin e Iniciativës Qytetare Iniciativa Qytetare për Skenderaj për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2140 për certifikimin e Iniciativës Iniciativa Qytetare Progresi për Skenderaj e diasporës për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2139 për certifikimin e Iniciativës Qytetare Iniciativa Qytetare për Kllokot për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2138 për certifikimin e Iniciativës Qytetare Narodno Jedinstvo për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2137 për certifikimin e Iniciativës Qytetare Mitrovica për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2136 për certifikimin e Iniciativës Qytetare Lista Ndryshe për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2135 për certifikimin e Iniciativës Qytetare Lista e Pavarur Bekim Jashari për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2134 për certifikimin e Iniciativës Qytetare GI Srpski Opstanak për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2133 për mos certifikimin e kandidatit Aleksandar Arsenijivic të iniciativës qytetare GI Srpski Opstanak për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2132 për certifikimin e Iniciativës Qytetare FIniciativa e Therandës për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2131 për certifikimin e Iniciativës Qytetare Srpska Narodna Sloga për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2130 për certifikimin e Iniciativës Qytetare Narodna Sloga për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2129 për certifikimin e kandidatit të pavarur Gani Veselaj për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2128 për certifikimin e kandidatit të pavarur Shukri Luta për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2126 për certifikimin e partisë politike KDTP për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2125 për mos certifikimin e kandidatit Fazli Rashiti të partisë politike OBKD për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2124 për certifikimin e partisë politike LVV për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2123 për certifikimin e partisë politike PAI për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2122 për mos certifikimin e kandidatëve të partisë politike AAK për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2121 për certifikimin e partisë politike OBKD për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2120 për certifikimin e partisë politike PD për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2119 për certifikimin e partisë politike SRPSKA LISTA për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2118 për certifikimin e partisë politike NISMA për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2117 për certifikimin e partisë politike AKR për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2116 për certifikimin e partisë politike LDK për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2115 për certifikimin e partisë politike AAK për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2114 për certifikimin e partisë politike PDK për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2094 për certifikimin e kandidatit të pavarur ILYAS BAYRAKTAR për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2093 për certifikimin e kandidatit të pavarur JETON SALIHU për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2092 për certifikimin e kandidatit të pavarur RUFKI SUMA për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2091 për certifikimin e kandidatit të pavarur PATRIOT RUDARI për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2090 për certifikimin e kandidatit të pavarur MILAZIM LUSHAJ për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2089 për certifikimin e kandidatit të pavarur LULZIM BEXHETI për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2088 për certifikimin e kandidatit të pavarur JUGOSLAV JOVANOVIC për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2087 për certifikimin e kandidatit të pavarur SLADJANA PANTOVIC për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2086 për certifikimin e kandidatit të pavarur SMAJL MUSTAFA për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2085 për kandidatin e pavarur FATMIR HASANI për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2084 për kandidatin e pavarur XHAVIT MURATI për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2083 për certifikimin e iniciativës qytetare LISTA GUXO për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2082 për certifikimin e iniciativës qytetare NE MUNDEMI për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2081 për certifikimin e iniciativës qytetare BASHKË PËR ISTOGUN për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2080 për certifikimin e iniciativës qytetare IQ PËR OBILIQ për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2079 për certifikimin e iniciativës qytetare BASHKË PËR SHTËRPCEN për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2078 për certifikimin e kandidatëve të iniciativës qytetare IQ PËR MOGILLËN për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2077 për certifikimin e iniciativës qytetare GISS për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2076 për certifikimin e iniciativës qytetare UNIONI I BLAKCORVE për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2075 për certifikimin e iniciativës qytetare GIBI për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2074 për certifikimin e iniciativës qytetare GREEN PËR DRENASIN për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2073 për certifikimin e iniciativës qytetare GIZP për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2072 për certifikimin e iniciativës qytetare ALEANCA SHQIPTARE për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2071 për certifikimin e iniciativës qytetare LPRK për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2070 për certifikimin e iniciativës qytetare IFKEA për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2069 për certifikimin e iniciativës qytetare IBJ për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2068 për certifikimin e iniciativës qytetare Lista e Ashkalive për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2067 për certifikimin e iniciativës qytetare INICIATIVA QYTETARE PËR NDRYSHIM për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2066 për certifikimin e iniciativës qytetare BOSNJAKA INICIJATIVA PEC për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2065 për certifikimin e kandidatëve të partisë politike NDS për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2064 për certifikimin e kandidatëve të partisë politike BKK për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2063 për certifikimin e kandidatëve të partisë politike SDU për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2062 për certifikimin e kandidatëve të partisë politike PDU për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2061 për certifikimin e kandidatëve të partisë politike KATP për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2060 për certifikimin e kandidatëve të partisë politike YTHP për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2059 për certifikimin e kandidatëve të partisë politike FJALA për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2058 për certifikimin e kandidatëve të partisë politike GIG për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2057 për certifikimin e kandidatëve të KOALICIONIT VAKAT për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2056 për certifikimin e kandidatëve të partisë politike IRDK për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2055 për certifikimin e kandidatëve të partisë politike LQV për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2054 për certifikimin e kandidatëve të partisë politike PSD për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2053 për certifikimin e kandidatëve të partisë politike PG për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2052 për certifikimin e kandidatëve të partisë politike JGP për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2051 për certifikimin e kandidatëve të partisë politike PSHDK për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2050 për certifikimin e kandidatëve të partisë politike PLE për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2049 për certifikimin e kandidatëve të partisë politike PB për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2048 për certifikimin e kandidatëve të partisë politike NASA INICIJATIVA për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2047 për certifikimin e kandidatëve të partisë politike PREBK për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2046 për certifikimin e kandidatit të pavarur Branimir Stojanovic për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2045 për certifikimin e kandidatit të pavarur GANI NEZIRI për Zgjedhjet Lokale 2021

24/08/2021 – Vendimi  Nr. 2008-2021 për miratimin e Udhezimit Administrativ ,nr 03/2021 per Stafin Teknik per Qendrat e Votimit

24/08/2021 – Vendimi  Nr. 2005-2021 për mareveshje me KQZ Shqiperi

24/08/2021 – Vendimi  Nr. 2004-2021 për rekomnadimin nr 42021-08-241

23/08/2021 – Vendimi  Nr. 2002-2021 për zëvendësimin e antarit te KKZ-së në Fushë Kosovë

23/08/2021 – Vendimi  Nr. 2001-2021 për zëvendësimin e antarit te KKZ-së në Ranillug

23/08/2021 – Vendimi  Nr. 1996-2021 për on accreditation of observers of NDI for Local Elections 2021

18/08/2021 – Vendimi  Nr. 1980-2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Mitrovicë ZNJ.Habiba Busevac

12/08/2021 – Vendimi  Nr. 1948-2021 për rekomandimin e pranimit te dokumenteve te indentifikimti ,leternjoftimit me afat te skaduar te Republikes se Kosoves

12/08/2021 – Vendimi  Nr. 1947-2021 për sistemimin dhe procedimine materialeve zgj gjate paketimit

12/08/2021 – Vendimi  Nr. 1938-2021 për Miratimin e Statutit të Komitetit të Auditimit të Brendshëm

12/08/2021 – Vendimi  Nr. 1937-2021 për mirtimin e Planit të punës të Komitetit të Auditimit të KQZ-së

12/08/2021 – Vendimi  Nr. 1935-2021 për të drejtën e votës , së personave të cilët kan hequr dorë ,nga shtetësia e Republikës së Kosovës

12/08/2021 – Vendimi  Nr. 1933-2021 për perberjen e Keshillave te KQZ-se

12/08/2021 – Vendimi  Nr. 1931-2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gjakovë ZNJ.Adelina Rexhepi

04/08/2021 – Vendimi  Nr. 1903-2021 për certifikimin e Kandidatit te Pavarur Kastriot Bushi

04/08/2021 – Vendimi  Nr. 1902-2021 për certifikimin e Kandidatit te Pavarur Agim Gjeli

04/08/2021 – Vendimi  Nr. 1901-2021 for the replacement of the KQZ member Aneta in the Municipality of Klina

23/07/2021 – Vendimi  Nr. 1863-2021 për çertifikim te SP I.Q. Lista Guxo

23/07/2021 – Vendimi  Nr. 1862-2021 për çertifikim te SP I.Q. Bashke per Istogun

16/07/2021 – Vendimi  Nr. 1834-2021 për Logon dhe Slloganin

15/07/2021 – Vendimi  Nr. 1824-2021 për Besar Maqedonci në komitetin e Auditimit

15/07/2021 – Vendimi  Nr. 1823-2021 për Fatbardha Grabanicai në komitetin e Auditimit

15/07/2021 – Vendimi  Nr. 1822-2021 për zv ne K.Komunal Junik

09/07/2021 – Vendimi  Nr. 1790-2021 për vizitat te ZLKZ ne Komuna

09/07/2021 – Vendimi  Nr. 1788-2021 për plotesimin e KKZ-ve

08/07/2021 – Vendimi  Nr. 1769-2021 për udhëzim administrativ per verifikim te Aplikacioneve

08/07/2021 – Vendimi  Nr. 1762-2021 për formular për aplikim te votuesve

07/07/2021 – Vendimi  Nr. 1758-2021 per emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Novobërd z. Radovan Deniq

07/07/2021 – Vendimi  Nr. 1757-2021 për emerimine anetarit te K Auditimit

07/07/2021 – Vendimi  Nr. 1756-2021 për shfuqizimin e vendimit nr 42-2021

30/06/2021 – Vendimi  Nr. 1719-2021 për emertimin e anetareve e KKZ-ve

04/03/2021- Vendimi nr.865 – 2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Vushtrri z.Agim Krasniqi

04/03/2021- Vendimi nr.864 – 2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Lipjan z.Fitim Shala

04/03/2021- Vendimi nr.863 – 2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Shtime z.Arbenita Halimi

04/03/2021- Vendimi nr.862 – 2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Deqan z.Ismet Çakaj

04/03/2021- Vendimi nr.861 – 2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Novoberde z.Lirim Gashi

04/03/2021- Vendimi nr.860 – 2021 për shpalljene rezulatateve perfundimetare

02/03/2021- Vendimi nr.845 – 2021 për miratimine rekomandimit te QNR-së

25/02/2021- Vendimi nr.819 – 2021 për miratimine rekomandimit te QNR-së

22/02/2021- Vendimi nr.791 – 2021 për regjistrimin e Partisë Politike Pokret za Zupu i Dijasporu

22/02/2021- Vendimi nr.790 – 2021 për rinumerim

18/02/2021- Vendimi nr.738 – 2021 për vezhgues ne QNR

18/02/2021- Vendimi nr.737 – 2021 për miratimin e rekomanduar nga QNR-ja

18/02/2021- Vendimi nr.736 – 2021 për miratimin e rekomanduar nga QNR-ja

18/02/2021- Vendimi nr.735 – 2021 për miratimin e rekomanduar nga QNR-ja

08/02/2021- Vendimi nr.522 – 2021 për bartjen e votuesve nga Qendra nr.2059-a

08/02/2021- Vendimi nr.521 – 2021 për emerimin e KVV-ve

05/02/2021- Vendimi nr.478 – 2021 për plotësim te KVV-ve

04/02/2021- Vendimi nr.460 – 2021 për Miratimin e Tingullit, Llogos. Slloganit dhe Dizainit për Fushatën e Informimit Publik

03/02/2021- Vendimi nr.440 – 2021 për emerimin e KVV-ve

03/02/2021- Vendimi nr.439 – 2021 për dizajnin e vules se fletevotimeve

03/02/2021- Vendimi nr.438 – 2021 për caktimine nr te fletevotimeve

02/02/2021- Vendimi nr.422 – 2021 për miratimin e Fletevotimit dhe Broshures

02/02/2021- Vendimi nr.421 – 2021 për certifikimin e listes perfundimetare te votuesve

02/02/2021- Vendimi nr.420 – 2021 për rritjen e numrit të votuesve në Vendvotim

02/02/2021- Vendimi nr.419 – 2021 për përfshirjen e Votuesve të aprovuar

30/01/2021- Vendimi nr.357 – 2021 për miratimin e raportit financiar të KQZ-së

30/01/2021- Vendimi nr.356 – 2021 për miratimin e Auditorit të brendshëm të

29/01/2021- Vendimi nr.334 – 2021 për bartje e votuesve në qender 2133B

29/01/2021- Vendimi nr.333 – 2021 për zëvendësimin dhe Plotësimin e KKZ-së

22/01/2021- Vendimi nr.244 – 2021 per moscertifikimin e kandidatëve të SP Levizja Vetevendosje

22/01/2021- Vendimi nr.243 – 2021 për moscertifikimin e kandidatëve të subjektit politik PDAK

22/01/2021- Vendimi nr.242 – 2021 per moscertifikimin e SP NISMA dhe kandidatëve të saj

22/01/2021- Vendimi nr.241 – 2021 për moscertifikimin e kandidatëve të subjektit politik PAI

22/01/2021- Vendimi nr.240 – 2021 për moscertifikimin e kandiatëve të subjektit politik AA

22/01/2021- Vendimi nr.239 – 2021 për certifikimin e subjektit politik AAK

22/01/2021- Vendimi nr.238 – 2021 për certifikimin e subjektit politik LPRK

22/01/2021- Vendimi nr.236 – 2021 për certifikimin e subjektit politik KNRP me 5 kandidatë në Listë

22/01/2021- Vendimi nr.233 – 2021 për certifikimin e subjektit politik Partia Balliste dhe listës së kandidatëve

22/01/2021- Vendimi nr.231 – 2021 për certifikimin e subjektit politik dhe kandidatëve të subjektit politik Romani Iniciyativa

22/01/2021- Vendimi nr.229 – 2021 për certifikimin e kandidatëve të subjektit politik PLE

22/01/2021- Vendimi nr.226 – 2021 për certifikimin e subjektit politik PDAK

22/01/2021- Vendimi nr.224 – 2021 për certifikimin e kandidatëve të subjektit politik PRBK

22/01/2021- Vendimi nr.222 – 2021 për certifikimin e kandidatëve të subjektit politik KDTP

22/01/2021- Vendimi nr.221 – 2021 për certifikimin e kandidatëve të subjektit politik PDK

22/01/2021- Vendimi nr.219 – 2021 për certifikimin e subhjektit politik FJALA me 25 kandidatë në Listë

22/01/2021- Vendimi nr. 218 – 2021 për certifikimin e kandidatëve të subjektit politik IRDK

22/01/2021- Vendimi nr. 217 – 2021 për certifikimin e subjektit politik YTHP me 12 kandidatë në Listë

22/01/2021- Vendimi nr. 216 – 2021 për certifikimin e subjektit politik LpB me 35 kandidatë në Listë

22/01/2021- Vendimi nr. 215 – 2021 për certifikimin e kandidatëve të subjektit politik LDK

22/01/2021- Vendimi nr. 212-2021 për akreditim të grupit të vëzhguesve të Vim Info Doo

22/01/2021- Vendimi nr. 211-2021 për akreditim të grupit të vëzhguesve të TV MOST DOO (TV MOST)

22/01/2021- Vendimi nr. 210-2021 për akreditim të grupit të vëzhguesve të Radio Kontakt Plus (Kontakt Plus)

22/01/2021- Vendimi nr. 209-2021 për akreditim të grupit të vëzhguesve të GERMIN

22/01/2021- Vendimi nr. 208-2021 për akreditim të grupit të vëzhguesve të Radio KM

22/01/2021- Vendimi nr. 207-2021 për akreditim të një vëzhguesi të Organizaccion Movimiento Ciudadano – OMCD

22/01/2021- Vendimi nr. 206-2021 për akreditim të grupit të vëzhguesve të Demokracia për Zhvillim (D4D)

22/01/2021- Vendimi nr. 205-2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Pejë z. Sadri Murtezaj

19/01/2021- Vendimi nr. 176-2021 për miratimin e doracakut

19/01/2021- Vendimi nr. 175-2021 për zv e plotesimin e KKZ-ve

18/01/2021- Vendimi nr 174-2021 mbi Caktimin e Lartësisë së Mjeteve nga Fondi për Mbështetjen e Subjekteve Politike për muajin janar dhe shkurt të vitit 2021​

15/01/2021- Vendimi nr.104-2021 që emerohen anetaret e KKZ, per zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, që do të mbahen me 14.02.2021

15/01/2021- Vendimi nr. 103-2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Podujevë z. Bajram Ajeti

15/01/2021- Vendimi nr. 102-2021 për ndryshimin dhe Plotesimin nr 13-2021

13/01/2021- Vendimi nr. 73-2021 për miratimin e Qendrave të Votimit

13/01/2021- Vendimi nr. 72-2021 për miratimin e udhezimit

13/01/2021- Vendimi nr. 71-2021 për miratimin planit operacional per sigurin

13/01/2021- Vendimi nr. 73-2021 për miratimin e Qendrave të Votimit

12/01/2021- Vendimi nr. 65-2021 për specifika te formulareve zgjedhor

12/01/2021- Vendimi nr. 64-2021 për shtypje të fletevotimeve

12/01/2021- Vendimi nr. 63-2021 për UV Sprej

12/01/2021- Vendimi nr. 62-2021 për Plane Prokurirmit

12/01/2021- Vendimi nr. 61-2021 për lista pefundimetare të votuesve

12/01/2021- Vendimi nr. 60-2021 për specifika per vula dhe jastek

12/01/2021- Vendimi nr. 59-2021 për verifikimin e Aplikacioneve për regjistrim për votim jashtë Kosovës

11/01/2021- Vendimi nr. 43-2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Podujevë z. Ragip Fetahu

11/01/2021- Vendimi nr. 42-2021 për verifikimin e apliakacioneve

11/01/2021- Vendimi nr. 41-2021 për Aplikim dhe Votim jashtë Kosovës

11/01/2021- Vendimi nr. 40-2021 për tekstin e aplikimit për regjistrim jashtë Kosovës

11/01/2021- Vendimi nr. 39-2021 për miratimin e 11 pyetjeve më të shpeshta

11/01/2021- Vendimi nr. 38-2021 për kufizimin e shpenzimeve të fushatës për subjektet politike për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2021

09/01/2021- Vendimi nr. 32-2021 per miratimin e analizes te QV

09/01/2021- Vendimi nr. 31-2021 per miratimin e planit te veprimit per vezhgues te BE

09/01/2021- Vendimi nr. 30-2021 per miratimin e D.Pensioneve

09/01/2021- Vendimi nr. 29-2021 per sfidat e trajnimit

09/01/2021- Vendimi nr. 28-2021 per Keshillin e Informimit Publik

09/01/2021- Vendimi nr. 26-2021 per IP

08/01/2021- Vendimi nr. 25-2021 per miratimin e formulareve per votim jashte Kosoves

08/01/2021- Vendimi nr. 24-2021 per Largimin e Votuesve nga Lista Votuese

07/01/2021- Vendimi nr. 11-2021 për caktirnin e afateve te aktiviteteve zgjedhore per zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës