Plan of CEC conferences for Election Day, February 14, 2021

13/02/2021

 

08:00
Konferenca e parë – HAPJA E QENDRAVE TË VOTIMIT

11:30
Konferenca e dytë – PJESËMARRJA NË VOTIME DERI NË ORËN 11:00 DHE ECURIA E PROCESIT ZGJEDHOR

15:30
Konferenca e tretë  – PJESËMARRJA NË VOTIME DERI NË ORËN 15:00 DHE ECURIA E PROCESIT ZGJEDHOR

19:30
Konferenca e katërt – PJESËMARRJA NË VOTIME DERI NË ORËN 19:00 DHE MBYLLJA E VENDVOTIMEVE

Konferenca e pestë
?? REZULTATET PRELIMINARE

Të gjitha konferencat mbahen në Qendrën Mediale të KQZ-së, kati 4.
Adresa: Ndërtesa e KQZ-së, rruga Migjeni, nr. 21, Prishtinë.
www.kqz-ks.org

*Për orën e saktë të konferencës së pestë mediat do të njoftohen me kohë.