Këta janë kandidatët e certifikuar për Kryetarë të Komunave dhe për Kuvende Komunale (Dokument)

04/09/2021

 

Prishtinë, 3 shtator 2021 – Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pas certifikimit të grupit të fundit të kandidatëve, në përputhje me paragrafin 29.7 të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme, publikon listën e kandidatëve që garojnë për kryetar komune dhe anëtar të kuvendeve komunale nga subjektet politike të certifikuara për Zgjedhjet Lokale 2021.
Listën e kandidatëve për kryetar komune mund ta shkarkoni KETU
Listën e kandidatëve për anëtar të kuvendeve komunale mund ta shkarkoni KETU
Shënim: Lista mund të përmbaj lëshime teknike të cilat do të plotësohen. Pra, këto lista të kandidatëve nuk janë finale dhe mund të pësojnë ndryshime në radhitje apo saktësim të të dhënave.