Zgjedhjet për Kuvende Komunale 2021

Data e zgjedhjeve: 17 tetor 2021
Numri i zonave zgjedhore (komunave): 38
Numri i votuesve të regjistruar: 
Pjesëmarrja në zgjedhje: 

Statistikat

Statistikat sipas komunave

Statistikat sipas vendvotimeve

Statistikat e përgjithshme të votave me kusht

Statistikat e votave me kusht sipas komunave

Statistikat e përgjithshme të votave me postë

Statistikat e votave me postë sipas komunave

Rezultatet

Rezultatet e subjekteve dhe ndarja e mandateve 

Kandidatët e zgjedhur sipas subjekteve

Rezultatet e të gjithë kandidatëve             

Rezultatet e subjekteve sipas vendvotimeve

Rezultatet e kandidatëve sipas vendvotimeve

Rezultatet e votave me kusht

Rezultatet e votave me kusht te subjekteve dhe kandidateve sipas komunave

Rezultatet e votave me postë

Rezultatet e votave me postë të subjekteve dhe kandidatëve sipas komunave

Komuna Fletëvotimi Lista e kandidatëve
Deçan Shkarko Shkarko
Gjakovë Shkarko Shkarko
Gllogoc Shkarko Shkarko
Gjilan Shkarko Shkarko
Dragash Shkarko Shkarko
Istog Shkarko Shkarko
Kaçanik Shkarko Shkarko
Klinë Shkarko Shkarko
Fushë Kosovë Shkarko Shkarko
Kamenicë Shkarko Shkarko
Mitrovicë e Jugut Shkarko Shkarko
Leposaviç Shkarko Shkarko
Lipjan Shkarko Shkarko
Novobërdë Shkarko Shkarko
Obiliq Shkarko Shkarko
Rahovec Shkarko Shkarko
Pejë Shkarko Shkarko
Podujevë Shkarko Shkarko
Prishtinë Shkarko Shkarko
Prizren Shkarko Shkarko
Skenderaj Shkarko Shkarko
Shtime Shkarko Shkarko
Shtërpcë Shkarko Shkarko
Suharekë Shkarko Shkarko
Ferizaj Shkarko Shkarko
Viti Shkarko Shkarko
Vushtrri Shkarko Shkarko
Zubin Potok Shkarko Shkarko
Zveçan Shkarko Shkarko
Malishevë Shkarko Shkarko
Junik Shkarko Shkarko
Mamushë Shkarko Shkarko
Hani i Elezit Shkarko Shkarko
Graçanicë Shkarko Shkarko
Ranillug Shkarko Shkarko
Partesh Shkarko Shkarko
Kllokot Shkarko Shkarko
Mitrovicë e Veriut Shkarko Shkarko
VIDEOSPOTET
Video Spot – Periudha e Votimit Përmes Postës
Video Spot – Periudha e Konfirmimit dhe Kundërshtimit të Listës Zgjedhore
Periudha e regjistrimit të votimit për personat me nevoja dhe rrethana të veçanta
Si të plotësoni dhe dorëzoni fletën e votimit me postë
Periudha për ndryshimin e vendvotimeve 20 korrik – 7 shtator 2021
POSTERA, FLETUSHKA DHE BILLBORDA
Posteri -Periudha e Votimit Përmes Postës
Posteri – Periudha e Konfirmimit dhe Kundërshtimit të Listës Zgjedhore
Poster – Periudha e regjistrimit për votim të personave me nevoja dhe rrethana të veçanta
Poster – Regjistrimi për votim me postë
Poster – Periudha për ndryshimin e vendvotimeve 20 korrik – 7 shtator 2021

Organizatat/Subjektet që janë Akredituar për të Vëzhguar Procesin Zgjedhor

Raporti përfundimtar i Misionit Vëzhgues të Zgjedhjeve nga Bashkimi Evropian për Zgjedhjet Lokale 2017

Raporti Preliminar i Misionit për Vëzhgimin e Zgjedhjeve të Bashkimit Europian për Zgjedhjet Lokale 2017

Demokracia në Veprim – Raporti i Vëzhgimit të Zgjedhjeve Lokale 2017