Zgjedhjet për Kuvende Komunale 2009

Data e zgjedhjeve: 15 nëntor 2009
Numri i zonave zgjedhore (komunave): 36
Numri i votuesve të regjistruar: 1,563,741
Pjesëmarrja në zgjedhje: 698,475 votues (44.70%)

VIDEOSPOTET
Si plotësohet dhe dorëzohet fletëvotimi përmes postës
Si plotësohet fletëvotimi
Motivues i përgjithshëm
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
POSTERË
Kundërshtimi dhe konfirmimi i listës votuese
Regjistrimi për votim përmes ekipeve mobile të personave me nevoja të veçanta
Regjistrimi për votim përmes postës
Si plotësohet fletëvotimi
Si plotësohet fletëvotimi
FLETUSHKA DHE KARTOLINË
Ndërrimi i qendrës së votimit
Regjistrimi për votim përmes postes
Kartolinë – Caktimi i qendrës së votimit
Komuna Fletëvotimi Lista e kandidatëve
Deçan Shkarko Shkarko
Gjakovë Shkarko Shkarko 
Gllogoc Shkarko Shkarko 
Gjilan Shkarko Shkarko
Dragash Shkarko Shkarko
Istog Shkarko Shkarko
Kaçanik Shkarko Shkarko
Klinë Shkarko Shkarko
Fushë Kosovë Shkarko Shkarko 
Kamenicë Shkarko Shkarko
Mitrovicë e Jugut Shkarko Shkarko
Leposaviç Shkarko Shkarko 
Lipjan Shkarko Shkarko
Novobërdë Shkarko Shkarko
Obiliq Shkarko Shkarko
Rahovec Shkarko Shkarko
Pejë Shkarko Shkarko
Podujevë Shkarko Shkarko
Prishtinë Shkarko Shkarko 
Prizren Shkarko Shkarko
Skenderaj Shkarko Shkarko 
Shtime Shkarko Shkarko 
Shtërpcë Shkarko Shkarko
Suharekë Shkarko Shkarko
Ferizaj Shkarko Shkarko 
Viti Shkarko Shkarko
Vushtrri Shkarko Shkarko
Zubin Potok Shkarko Shkarko 
Zveçan Shkarko Shkarko 
Malishevë Shkarko Shkarko
Junik Shkarko Shkarko
Mamushë Shkarko Shkarko 
Hani i Elezit Shkarko Shkarko
Graçanicë Shkarko Shkarko 
Ranillug Shkarko Shkarko 
Kllokot Shkarko Shkarko 

ENEMO EOM – Raporti i Vëzhgimit të Zgjedhjeve Lokale 2009 (versioni në gj. angleze)

Demokracia në Veprim – Raporti i Vëzhgimit të Zgjedhjeve Lokale 2009