Zgjedhjet për Kuvende Komunale 2007

Data e zgjedhjeve: 17 nëntor 2007
Numri i zonave zgjedhore (komunave): 30
Numri i votuesve të regjistruar: 1,567,590
Pjesëmarrja në zgjedhje: 618,230 votues (39.44%)

STATISTIKAT

Statistikat e përgjithshme

REZULTATET

Rezultatet e subjekteve sipas komunave

Kandidatët e zgjedhur sipas subjekteve

VIDEOSPOTET
Zgjedhjet 2007
Ndërrimi i qendrës së votimit
Regjistrimi për votim përmes ekipeve mobile të personave me nevoja të veçanta
Regjistrimi për votim përmes postës
Kundershtimi dhe konfirmimi i listës votuese
Ngjyrat e fletëvotimeve
Si të plotësohet fletëvotimi
Njoftues
Hapat në vendvotim
Motivues i përgjithshëm
Motivues i përgjithshëm
POSTERA, FLETUSHKA, BILLBORDA dhe KARTOLINË
Poster – Ndërrimi i qendrës së votimit
Poster – Regjistrimi për votim përmes ekipeve mobile të personave me nevoja të veçanta
Poster – Regjistrimi për votim përmes postës
Poster – Hapat në vendvotim
Fletushkë – Ndërrimi i qendrës së votimit (Pyetjet më të Shpeshta)
Fletushkë – Ndërrimi i qendrës së votimit
Fletushkë – Ndërrimi i qendrës së votimit
Fletushkë – Regjistrimi për votim përmes postës
Fletushkë – Si të plotësohet fletëvotimi
Fletushkë – Si të plotësohet fletëvotimi
Fletushkë – Si të plotësohet fletëvotimi
Fletushkë – Hapat në vendvotim
Billbord – Motivues i përgjithshëm
Billbord – Ndërrimi i qendrës së votimit
Kartolinë – Caktimi i qendrës së votimit
Komuna Fletëvotimi Lista e kandidatëve
Deçan Shkarko Shkarko
Gjakovë Shkarko Shkarko 
Gllogoc Shkarko Shkarko 
Gjilan Shkarko Shkarko
Dragash Shkarko Shkarko
Istog Shkarko Shkarko
Kaçanik Shkarko Shkarko
Klinë Shkarko Shkarko
Fushë Kosovë Shkarko Shkarko 
Kamenicë Shkarko Shkarko
Mitrovicë Shkarko Shkarko
Leposaviç Shkarko Shkarko 
Lipjan Shkarko Shkarko
Novobërdë Shkarko Shkarko
Obiliq Shkarko Shkarko
Rahovec Shkarko Shkarko
Pejë Shkarko Shkarko
Podujevë Shkarko Shkarko
Prishtinë Shkarko Shkarko 
Prizren Shkarko Shkarko
Skenderaj Shkarko Shkarko 
Shtime Shkarko Shkarko 
Shtërpcë Shkarko Shkarko
Suharekë Shkarko Shkarko
Ferizaj Shkarko Shkarko 
Viti Shkarko Shkarko
Vushtrri Shkarko Shkarko
Zubin Potok Shkarko Shkarko 
Zveçan Shkarko Shkarko 
Malishevë Shkarko Shkarko

Lista e qendrave të votimit për Zgjedhjet për Kuvende Komunale 2007