Zgjedhjet për Kuvende Komunale 2002

Data e zgjedhjeve: 26 tetor 2002
Numri i zonave zgjedhore (komunave): 30
Numri i votuesve të regjistruar: 1,320,481
Pjesëmarrja në zgjedhje: 711,205 votues (53.86%)

STATISTIKAT

Statistikat sipas komunave

REZULTATET

Rezultatet e subjekteve sipas komunave

POSTERA
Regjistrimi për votim përmes postës
Si të votohet
Komuna Fletëvotimi Lista e kandidatëve
Deçan Shkarko Shkarko
Gjakovë Shkarko Shkarko 
Gllogoc Shkarko Shkarko 
Gjilan Shkarko Shkarko
Dragash Shkarko Shkarko
Istog Shkarko Shkarko
Kaçanik Shkarko Shkarko
Klinë Shkarko Shkarko
Fushë Kosovë Shkarko Shkarko 
Kamenicë Shkarko Shkarko
Mitrovicë Shkarko Shkarko
Leposaviç Shkarko Shkarko 
Lipjan Shkarko Shkarko
Novobërdë Shkarko Shkarko
Obiliq Shkarko Shkarko
Rahovec Shkarko Shkarko
Pejë Shkarko Shkarko
Podujevë Shkarko Shkarko
Prishtinë Shkarko Shkarko 
Prizren Shkarko Shkarko
Skenderaj Shkarko Shkarko 
Shtime Shkarko Shkarko 
Shtërpcë Shkarko Shkarko
Suharekë Shkarko Shkarko
Ferizaj Shkarko Shkarko 
Viti Shkarko Shkarko
Vushtrri Shkarko Shkarko
Zubin Potok Shkarko Shkarko 
Zveçan Shkarko Shkarko 
Malishevë Shkarko Shkarko

Lista e qendrave të votimit për Zgjedhjet për Kuvende Komunale 2002