ZGJEDHJET E JASHTËZAKONSHME PËR KRYETAR KOMUNE 2022 NË:  MITROVICË TË VERIUT, ZUBIN POTOK, LEPOSAVIQ DHE ZVEÇAN

Data e zgjedhjeve: 18 dhjetor 2022
Numri i zonave zgjedhore: 4
Numri i votuesve të regjistruar: 
Pjesëmarrja në zgjedhje: 

Fletëvotimi për Kryetar Komune Leposavic

Fletëvotimi për Kryetar Komune Zubin Potok

Fletëvotimi për Kryetar Komune Zvecan

Fletëvotimi për Kryetar Komune Mitrovica e Veriut