Registracija Političke stranke „Shpresa Demokratike/ Demokratska nada“ otvorena je za javno razmatranje

28/09/2023

Priština, 28. Septembar 2023– “ Demokratska nada/ Shpresa Demokrate” je kompletirala prijavu za registraciju, koju je podnela Kancelariji za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata pri Centralnoj izbornoj komisiji.

Odluku o registraciji političke stranke doneće Centralna izborna komisija, nakon isteka roka od sedam (7) dana, tokom kojeg javnost može da pregleda dokumentaciju za registraciju.

Prema Pravilu CIK-a br.01/2023 o registraciji i funkcionisanju političkih partija, član 3, stav 5, svako može da prigovori na zahtev na osnovu jednog ili više razloga navedenih u članu 4. Ovog Pravilnika, podnošenjem pismenih prigovora Kancelariji zajedno sa svim podacima ili materijalom koji podržava prigovore u roku od sedam (7) od objavljivanja javne rasprave.

Svi materijali za registraciju, uključujući program stranke, statut i oznaku biće dostupni javnosti na uvid i komentare. Promovisanje transparentnosti procesa registracije političkih partija je deo procesa CIK-a.

Kancelarija za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata nalazi se u ulici Migjeni br. 21 u Prištini. Svi koji žele da pogledaju dokumente mogu pristupiti zvaničnoj veb stranici CIK-a na linku događaji i obaveštenja ili doći u Kancelariju od 10 do 14 časova radnim danima, od 28. septembra 2023. do 5. oktobra 2023. Za dodatne informacije možete kontaktirati Kancelariju za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata/Centralna izborna komisija: +381 (0)38 200 81 024.