Registracija političke partije: „Socijaldemokračka Unija“ otvorena za javnu raspravu

31/12/2019

Priština,31 decembar 2019 – “Socijaldemokracka Unija” je ispunila zahtev za registraciju, podnet u Kancelariju za registraciju i potvrđivanje političke partije, pri Centralnoj Izbornoj Komisiji.

Odluku o registraciji političke inicijative donosi Centralna Izborna Komisija nakon isteka roka od sedam (7) dana tokom koga javnost može pregledati dokumenta za registraciju.

Prema Pravilu CIK-a br. 01/2013 o registraciji i radu političkih partija na Kosovu, svako može da prigovori zahtevu na osnovu jednog ili više razloga navedenih u članu 5, podnošenjem pismenog prigovora u Kancelariju zajedno sa bilo kojim podacima ili materijalom koji podržava prigovor u roku od sedam (7) dana od objavljivanja zahteva prema članu 4.4 ovog Pravila.

Sav materijal za registraciju, uključujući program partije, statut i potpis biće dostupni za pregled i javno razmatranje. Promovisanje transparentnosti u vezi sa procesom registracije političkih partija deo je procesa CIK-a.

Kancelarija za Registraciju i Potvrđivanje Političjih Partija se nalazi u Ul.Migjeni b. b u Prištini. Svi koji žele pregledati dokumente mogu pristupiti službenoj web stranici CIK-a na linku za događaje i obaveštenja ili doći u kancelariju radnim danom od 10:00 do 14:00, do 31. decembra 2019. Možete se obratiti Kancelariji za registraciju i potvrđivanje političkih partija / Centralna Izborna Komisija 07. januara 2020.
+381 (0) 38 20023509 ili 038 / 211-995.