Registracija Političke Partije: “Lëvizja për Drejtësi”, otvoreno za javno razmatranje

15/03/2018

Priština, 15 mart 2018 – “Lëvizja për Drejtësi”  kompletirala je zahtev za registraciju, koja je podnet u Kancelariji za Registraciju i Potvrđivanje  Političkih Partija u Centralnoj Izbornoj Komisiji.

Odluku o registraciji političke inicijative donosi Centralna Izborna Komisija nakon isteka sedam (7) dana, tokom kojeg javnost može pregledati dokumentaciju o registraciji.

Prema Pravilu CIK-a  br. 01/2013 o registraciji i radu političkih partija na Kosovu, svako može da se protivi zahtevu na jednom ili više osnova navedenih u članu 5, tako što u Kancelariju zajedno sa pismenom primedbom podnosi  bilo koju informaciju ili materija kojim podržavaju primedbe u roku od sedam (7) dana od objavljivanja zahteva iz člana 4.4 ovog Pravila.

Sav materijal za registraciju, uključujući partijski program, statut i oznaku će biti dostupni za pregled i komentare od strane  javnosti. Promovisanje transparentnosti procesa registrovanja političkih partija je deo procesa CIK-a.

Kancelarija za Registraciju Političkih Partija nalazi se u ul. Migjeni b.b. u Prištini. Svako ko želi da vidi dokumente može pristupiti zvaničnoj web-stranici  CIK-a na linku događaja i obaveštenja ili doći u Kancelariju od 10:00 do 12:00 u radnim danima, od 15 marta do  21 marta 2018 godine. Za dodatne informacije kontaktirajte Kancelariju za Registraciju i Potvrđivanje Političkih Partija / Centralna Izborna Komisija: +381 (0) 38 20023509 ili 038 / 211-995.