Zajednička radionica CIK – ACR – KAK za poboljšanje biračkog spiska

30/05/2023

Priština, 30.05.2023 – Centralna izborna komisija organizovala je zajedničku radionicu Agencijom za civilnu registraciju i Katastarskom agencijom Kosova.

„Primena adresa po jedinstvenom sistemu u bazi podataka građana Republike Kosovo“, bila je glavna tema ove radionice koju je podržala misija OEBS-a na Kosovu.

Tokom ove radionice ustanovljeno je da tačnost biračkog spiska povećava i integritet izbora.

Takođe, tokom ovog sastanka naglašeno je da će sve institucije imati koristi od unifikacije sistema adresa, dok bi se u radu CIK-a to odrazilo na tačnost biračkog spiska.

S druge strane, zvaničnici Kosovske katastarske agencije izjavili su da trenutno sprovode pilot projekat za  unifikaciju sistema adresa u opštinama Južna Mitrovica i Istok. Ovaj pilot projekat ima za cilj povezivanje građana sa jedinstvenom adresom.

CIK je u martu odobrio spisak biračkih centara. Prema odluci CIK-a, broj biračkih centara u Republici Kosovo je: 904.