Postupak verifikacije lica koja su podnela prijavu za registraciju za glasanje van Kosova je u toku

18/01/2021

Priština, 18 januar 2021. –Centralna izborna komisija nastavlja postupak verifikacije lica koja su podnela prijavu za registraciju kao birači van Kosova.

U cilju sprovođenja Odluke i Uputstva CIK-a za verifikaciju prijava za registraciju, CIK je funkcionalizovao call centar. U tom cilju otvoreno je 25 telefonskih linija. Brojevi telefona sa kojih angažovani službenici CIK-a upućuju pozive su sledeći:

38338211045
38338211146
38338211154
38338211210
38338211213
38338211219
38338211220
38338211227
38338211251
38338211259
38338211273
38338211374
38338211375
38338211383
38338211385
38338211392
38338211393
38338211414
38338211416
38338211429
38338211462
38338211468
38338211488
38338211517
38338211522