Održava se zajednički okrugli sto institucija radi nadgledanja finansija političkih partija i potrebe za institucionalnom koordinacijom

31/05/2022

Priština, 31. maj 2022 – Danas je u Centralnoj izbornoj komisiji organizovan okrugli sto na temu: „Nadzor finansiranja političkih partija – potreba za institucionalnom koordinacijom.

Në këtë tryezë, ku përveç KQZ-së, morën pjesë edhe përfaqësues e drejtues të institucioneve tjera: Drejtori i Agjencisë Anti-Korrupsion, Yll Buleshkaj, Drejtori i ATK-së, Ilir Murtezaj dhe nga Prokuroria e Shtetit, prokurori Arian Gashi, u dakordua për nevojën e bashkëpunimit edhe në të ardhmen në mbikëqyrjen e financave të partive politikeNa ovom okruglom stolu, gde su pored CIK-a, učestvovali i predstavnici i rukovodioci drugih institucija: direktor Agencije za borbu protiv korupcije Yll Buleshkaj, direktor PAK-a Ilir Murtezaj i iz Državnog tužilaštva, tužilac Arian Gashi, saglasili su se da je potrebna saradnja i u budućnosti u nadzoru finansija političkih partija.

Na ovom sastanku, predsedavajući CIK-a, Kreshnik Radoniqi je rekao da je odgovornost za poboljšanje i unapređenje transparentnosti i odgovornosti zadatak institucija, političkih partija, civilnog društva i medija. „Finansijska transparentnost političkih partija je neophodna da bi se obezbedio kredibilitet političkih partija kod građana, ali i da bi se garantovala odgovornost za novac koji partije dobijaju iz državnog budžeta ili od drugih donatora“, rekao je Radoniqi.

On je dodao da je Centralna izborna komisija u velikoj meri doprinela transparentnosti finansiranja političkih partija. „Upravo radi povećanja transparentnosti pred građanima, CIK već nekoliko godina objavljuje finansijske izveštaje i izveštaje o izbornoj kampanji, čak i kada su nerevidirani. Objavljivanje podataka, bilo od strane političkih partija ili od strane institucija, stvara uslove da građani, mediji, civilno društvo prate finansiranje političkih subjekata”, rekao je Radoniqi.

Rukovodioci ostalih institucija takođe su izrazili njihovu posvećenost u ispunjavanje njihovih zakonskih obaveza.