Održava se prva faza programa obuke za Lokalne izbore 2021

29/09/2021

 

U okviru priprema za organizaciju Lokalnih izbora 2021, Centralna izborna komisija je završila prvu fazu programa obuke.

Program obuke za 260 trenere, koji će biti angažovani u svim opštinama na Kosovu, razvijen je prema operativnom planu za organizaciju ovih izbora.

Ovaj program je orijentisan na nekoliko tema:

– Obuka o procedurama glasnja i prebrojavanja;

– Obuka o procedurama glasnja osoba sa posebnim potrebama; i

– Obuka za primo-predaju izbornog materijala.

Treneri koji su završili ovaj program obuke, kasnije će pripremiti članove Biračkih odbora koji će na dan izbora biti angažovani na svim biračkim mestima u Republici Kosovo.

Program obuke, održan od 24. do 26. septembra, održan je na Policijskoj Akademiji Kosova, koja je obezbedila prostorije za obuku.