Obaveštenje u vezi sa akreditacijom posmatrača i medija za posmatranje prevremenih izbora za Skupštinu Republike Kosovo

31/01/2021

Priština, 31. januar 2021. – Centralna izborna komisija saopštava da je u procesu čekanja prijava za akreditaciju posmatrača za prevremene izbore za Skupštinu Republike Kosovo, koji će se održati 14. februara 2021. godine.

Samo akreditovani posmatrači mogu nadgledati izborni proces u biračkim mestima na dan izbora i ostale postupke u Centru za prebrojavanje i rezultate.

Prijave se mogu podneti Centralnoj izbornoj komisiji tokom radnog vremena od 08:00 do 18:00 časova. Za dodatne informacije i pojašnjenja možete kontaktirati: +3833820081010 & +38338211995.

Napomena: Prijave pristigle putem e-mejla neće se razmatrati, osim prijava pristiglih izvan Republike Kosovo.