Obaveštenje o akreditaciji posmatrača i medija za posmatranje lokalnih izbora

01/07/2021

Priština, 1. jul 2021 –Centralna izborna komisija saopštava da je od 1. jula počeo da teče rok za podnošenje zahteva za akreditaciju posmatrača za posmatranje Lokalnih izbora, koji će se održati 17. oktobra 2021. godine.

Zahtev za akreditaciju posmatrača mogu podneti: potvrđeni politički subjekti; Lokalne nevladine organizacije koje se bave izborima i zaštitom ljudskih prava; Vladine i međuvladine organizacije; Specijalizovane međunarodne organizacije koje se bave izborima i zaštitom ljudskih prava; predstavnici stranih zemalja i mediji.

Rokovi za prijavu dugoročnih posmatrača (za ceo izborni proces) su:

  • Za akreditaciju posmatrača političkih subjekata i NVO počinje 1. jula, a završava se 15. septembra;
  • Za akreditaciju međunarodnih posmatrača i medija počinje 1. jula i završava se 2. oktobra;

Rokovi za prijavu kratkoročnih posmatrača (za dan izbora) su:

  • Za akreditaciju posmatrača političkih subjekata i NVO počinje 30. jula i završava se 27. septembra;
  • Za akreditaciju međunarodnih posmatrača i medija počinje 30. jula i završava se 2. oktobra;

Sve informacije i koraci koje treba slediti za prijavljivanje objavljeni su na veb stranici CIK-a www.kqz-ks.org, u delu: Usluge CIK-a.

 Samo posmatrači akreditovani od strane Centralne izborne komisije mogu posmatrati Lokalne izbore 2021.