Obaveštenje iz sastanka CIK-a: Odluka o ograničenju troškova za izbornu kampanju i Odluka o verifikaciji prijava za registraciju birača van Kosova

11/01/2021

Priština, 11. januara 2021. – Centrala Izborna Komisija je održala redovni sastanak, u okviru priprema za organizaciju prevremenih izbora za Skupštinu Kosova, koji će se održati 14. februara 2021.

Na ovom sastanku, CIK je doneo odluku o ograničenju troškova za izbornu kampanju političkih subjekata, koji će biti potvrđeni za učešće na izborima. Prema CIK-u, jedan politički subjekat ima pravo da potroši do 934 hiljade 831 eura, znači 0.5 eura za svakog registrovanog birača. Odluka CIK-a zasnovana je na podacima preliminarnog biračkog spiska, prema kome je broj birača u našoj zemlji 1 milion 869 hiljada 662 birača.

U nastavku, najavljeno je da će period za registraciju birača van Kosova početi 13. januara i završiti 21. Januara, u 18:00 časova, prema lokalnom vremenu na Kosovu.

Takođe, u vezi sa ovim procesom, Centralna Izborna Komisija je donela odluku o verifikaciji prijava za registraciju.

Prema odluci CIK-a:

  1. Putem jedne e-mail adrese može se prijaviti samo podnosilac prijave za sebe i za uži krug porodice, sa kojima imaju isto prezime.
  2. U obrazac za prijavljivanje za registraciju, podnosilac prijave treba da napiše samo svoj telefonski broj, a ne broj člana porodice.
  • CIK će verifikovati proces prijavljivanja za registraciju, kontaktirajući sve podnosioce prijava telefonom.
  1. Ako podnosilac prijave ne javlja se na telefon, onda njegova prijava će biti odbijena;