CIK otvara konkurs za Više opštinske izborne službenike u Severnoj Mitrovici, Zvečanu, Leposaviću, Zubinom Potoku, Mamuši i Lipljanu

30/01/2023

Priština, 30. januara 2023. godine – Centralna izborna komisija raspisuje konkurs za Visoke opštinske izborne službenike za šest opština: Severna Mitrovica, Zvečan, Leposavić, Zubin Potok, Mamuša i Lipljan.

Ovi konkursi će biti otvoreni do: 14. februara 2023. godine do 16:00 časova. Prijave poslate putem pošte, na  kojima je poštanski pečat pošiljke sa datumom posljednjeg dana dana roka za prijavu, smatraće se validnim i biće uzete u obzir ako stignu u roku od 4 dana. Prijave koje pristignu nakon ovog roka i one koje su nepotpune neće se razmatrati.

Sve detalje o konkursu možete pronaći na sajtu KKZ: kkz-ks.org, ili na direktnom linku:  https://kqz-ks.org/sr/otvoreni-konkursi/