CIK obeležava Svetski dan izbora, predstavlja dokument: „Izborni trendovi u Republici Kosovo, 2009 – 2021“

02/02/2023

Priština, 2. februara 2023.godine – Centralna izborna komisija deseti put zaredom obeležila je „Svetski dan izbora“.

Glavna aktivnost organizovana je u Prištini, sa okruglim stolom o učešću na izborima i ulozi institucija Kosova, gde su deo panela bili predsednik CIK-a Kreshnik Radoniqi, šef Kancelarije EU na Kosovu Tomaš Szunyog, direktora za demokratizaciju OEBS-a na Kosovu Pascale Roussy i Eugen Cakolli iz mreže nevladinih organizacija koje posmatraju izbore na Kosovu „Demokracia në Veprim“.

Pre diskusije panelista, portparol CIK-a Valmir Elezi predstavio je dokument „Izborni trendovi u Republici Kosovo, 2009-2021“, koji daje detaljne podatke za više od decenije izbornih procesa. Podaci analizirani u ovom dokumentu pripadaju 5 izbornih procesa za Skupštinu Republike Kosovo (2010; 2014; 2017; 2019 i 2021) i 4 procesa lokalnih izbora za Skupštine opština (2009; 2013; 2017 i 2021).

Govoreći o ovom dokumentu, predsedavajući CIK-a Kreshnik Radoniqi je rekao da CIK posvećuje veliku pažnju publikacijama, koje služe drugim strankama, kao što su političke partije, istraživači, mediji, civilno društvo i posmatrači izbora.

Pored toga, Radoniqi je govorio i o dve velike aktuelne obaveze CIK-a, koje se odnose na izradu novog strateškog plana CIK-a za period 2023-2024, za koji je rekao da je u procesu završetka, kao i za angažovanje u procesu izborne reforme.

„CIK je postao aktivan deo procesa izborne reforme koji vodi Skupština Kosova, preko ad-hoc komisije. Do sada smo učestvovali na nekoliko sastanaka sa članovima/poslanicima ove komisije i izneli smo oko 50 preporuka za koje smatramo da bi poslužile za unapređenje pravnog okvira u organizaciji izbora. Veoma smo optimisti, i iz dosadašnje saradnje koju smo imali sa poslanicima Skupštine Kosova koji su deo ove komisije, da će naši predlozi biti uzeti u obzir“, rekao je Radoniqi.

Ovoj organizovanoj aktivnosti prisustvovali su i predstavnici političkih subjekata i organizacija civilnog društva koje se bave izborima.