Konačni rezultati Izbora za Gradonačelnika Opštine

28/10/2021

Priština, 28. oktobar 2021, 11:10 – Centralna izborna komisija objavila je konačne rezultate prvog kruga lokalnih izbora za gradonačelnike opštine, koji su održani 17. oktobra 2021. godine.

Centralna izborna komisija odlučila je da objavi ove rezultate nakon potvrde Izborne komisije za žalbe i predstavke  i Vrhovnog suda da su ove institucije odlučile po svim žalbama.

Na osnovu ovih rezultata, drugi krug izbora za gradonačelnike u ovim 21 opština: Đakovica, Glogovac, Gnjilane, Dragaš, Istok, Kačanik, Klina, Kosovo Polje, Kamenica, Obilić, Orahovac, Podujevo, Priština, Prizren, Štimlje, Vitina, Vučitrn, Mališevo, Junik, Mamuša i Klokot.

Napomena: Nakon objavljivanja konačnih rezultata, u roku od 24 sata, politički subjekti i kandidati mogu podneti svoje žalbe Izbornoj komisiji za žalbe i  predstavke.

Statistički podaci po opštinama

Statistički podaci po biračkim mestima

Opšta statistika uslovnih glasova

Statistika uslovnioh glasova po opštinama

Opšta statistika glasova putem pošte

Statistika glasova putem pošte po opštinama

Rezultati

Rezultati za Gradonačelnike

Rezultati za Gradonačelnike po biračkim mestima

Rezultati uslovnih glasova za Gradonačelnike

Rezultati glasova putem pošte za Gradonačelnike