CIK potvrđuje konačne rezultate Izbora za 38 Skupštine opština

16/11/2021

Priština, 16. novembar 2021. – Centralna izborna komisija odlučila je da potvrdi konačne rezultate Izbora za 38 Skupštine opština, koji su održani 17. oktobra 2021. godine.

Na ovaj način Centralna izborna komisija je zaključila izborni proces za Skupštine opština.

Statistički podaci

Statistički podaci po opštinama

Statistički podaci po biračkim mestima

Opšta statistika uslovnih glasova

Statistika uslovnih glasova po opštinama

Opšta statistika glasova putem pošte

Statistika glasova putem pošte po opštinama

Rezultati

Rezultati subjekata i dodela mandata

Izabrani kandidati po subjektima

Rezultati svih kandidata            

Rezultati subjekata po biračkim mestima

Rezultati kandidata po biračkim mestima

Rezultati uslovnih glasova

zultati uslovnih glasova subjekata i kandidata po opštinama

Rezultati glasova putem pošte

Rezultati glasova pristiglih putem pošte subjekata i kandidata po opštinama