CIK održava program obuke za članove OIK-a u Severnoj Mitrovici

01/11/2020

Priština, 1. novembar 2020 – Centralna izborna komisija održala je orijentacioni program za članove Opštinske izborne komisije u opštini Severna Mitrovica.

Ovaj program ima za cilj da informiše članove Opštinske izborne komisije o njihovim pravima, dužnostima i obavezama tokom njihovog mandata u OIK-u.

Tokom obuke velika pažnja je posvećena odnosu i saradnji Opštinske izborne komisije sa koordinacijom na terenu; uslugom birača; obukom kao i sa Centrom za prebrojavanje  i rezultate.

U okviru priprema za izborni proces koji će se održati 29. novembra, Centralna izborna komisija imenovala je 9 članova Opštinske izborne komisije u Severnoj Mitrovici.

Dok su članovi Opštinske izborne komisije u Podujevu imenovani 14. februara 2020.

Prema Zakonu o opštim izborima u Republici Kosovo, Opštinska izborna komisija (OIK) je telo odgovorno za sprovođenje izbornih aktivnosti na teritoriji opštine.