CIK odlučuje o ponovnom prebrojavanju 23 biračka mesta

22/10/2021

 

Priština, 21. oktobar 2021 – Centralna izborna komisija odlučila je da ponovo prebroji 23 biračka mesta iz različitih opština na Kosovu.

Proces ponovnog prebrojavanja ovih biračkih mesta odvijao se u Centru za prebrojavanje i rezultate I u prisustvu posmatrača.

Prema odluci CIK-a, 8 biračkih mesta pripada izborima za gradonačelnike iz sledećih opština: Kačanik (1 biračko mesto), Klina (1), Južna Mitrovica (1), Podujevo (1), Priština (2), Prizren (1 ) i Srbica (1).

Prema odluci CIK -a, 15 drugih biračkih mesta pripada izborima za Skupštinu opštine iz sledećih opština: Južna Mitrovica (1 biračko mesto), Novo Brdo (1), Podujevo (1), Priština (4), Prizren (4) , Srbica (3) i Uroševac (1).

Centralna izborna komisija je ovu odluku donela po preporuci Centra za prebrojavanje i rezultate, gde je konstatovano da prilikom prijema izbornog materijala ova biračka mesta nisu mogla biti prihvaćena kao redovna. Na nekim od ovih biračkih mesta obrasci rezultata su bili nepotpuni ili delimično popunjeni, a u nekim slučajevima nedostaju potpisi članova biračkog odbora, pa se mora izvršiti ponovno prebrojavanje kako bi se razjasnila situacija u glasačkim kutijama.