CIK objavljuje konačne rezultate drugog kruga izbora za gradonačelnike 20 opština

20/11/2021

Priština, 20. novembar 2021. – Centralna izborna komisija objavila je konačne rezultate drugog kruga izbora za gradonačelnike 20 od 21 opštine, koji su održani 14. novembra 2021. godine.

Centralna izborna komisija je donela odluku da objavi ove rezultate nakon potvrde Izbornog panela za žalbe i pritužbe, sa izuzetkom rezultata kandidata za gradonačelnika Dragaša. Ova institucija je donela odluku u vezi sa žalbom podnetom u ovoj instituciji za rezultat glasanja van Kosova koji pripada opštini Dragaš i odobrila je žalbu pri Vrhovnom sudu. Stoga će Centralna izborna komisija sačekati da stranke iscrpe sve mogućnosti unutar zakonskih rokova.

Napomena: Nakon objavljivanja konačnih rezultata, u roku od 24 sata, politički subjekti i kandidati mogu podneti svoje žalbe Izbornom panelu za žalbe i pritužbe.

Statistički

Statistički podaci po opštinama

Statistički podaci po biračkim mestima

 

Statistika uslovnioh glasova po opštinama

 

Statistika glasova putem pošte po opštinama

Rezultati

Rezultati za Gradonačelnike

Rezultati za Gradonačelnike po biračkim mestima

Rezultati uslovnih glasova za Gradonačelnike

Rezultati glasova putem pošte za Gradonačelnike