CIK je usvojio dizajn i sadržaj glasačkog listića za Vanredne izbore za Predsednika Opštine u Podujevu

02/03/2020

Priština, 02 mart 2020 – Centralna Iozborna Komisija je održala svoj sastanak na kojem su donete nekoliko odluka u okviru priprema Vanrednih Izbora zaPredsednika Opštine u Podujevu, koji će se održati  15 marta 2020 godine.

Na ovom sastanku Centralna Izborna Komisija je donela odluku  za usvajanje dizajna i sadržaja glasačkih listića za Vanredne Izbore za Predsednika Opštine u Podujevu. https://localhost/kqz/wp-content/uploads/2020/03/18_200_Fletevotimi_Podujev%C3%AB_Kryetar.pdf

Na sledećoj tački dnevnog reda, CIK je doneo odluku za potvrđivanje konačnog biračkog spiska  2020 za Vanredne Izbore za Predsednika Opštine u Podujevu.Konačni birački spisak  2020. za ove opštinske izbore sadrži 86.610 imena birača ili 1 356 više od poslednjih izbora za Skupštinu Kosova održanih, 6. oktobra 2019.

Prema podacima, na Konačnom biračkom spisku u opštini Podujevo za izbore 15. marta 2020. godine, broj biračkih centara je 45 sa ukupno 115 biračkih mesta (četiri više nego na poslednjim izborima, 6. oktobra 2019).