CIK je potvrdio konačne rezultate Vanrednih izbora za predsednika opštine u četiri opštine  

27/05/2019

Centralna Izborna Komisija je održala svoj redovni sastanak kojim je predsedavala predsednica, Valdete Daka.

Na ovom sastanku, Centralna Izborna Komisija je potvrdila konačne rezultate Vanrednih izbora za predsednika opštine u opštinama Leposavić, Zvečan, Zubin Potok i Severna Mitrovica, koji su održani 19. maja 2019. godine.CIK je ovu odluku doneo nakon što su Izborni Panel za Žalbe i Prigovore i Vrhovni Sud potvrdili da u ovim institucijama ne postoji neko pitanje za koje treba da se donese odluka.

U nastavku sastanka, CIK je usaglasio sadržaj odgovora na zahtev predsednika opštine Kamenice, g.Qendron Kastrati za organizovanje konsultativnog referenduma u ​​ovoj opštini.

U odgovoru CIK-a navodi se:

 Prema članu 139 Ustava Kosova, Centralna Izborna Komisija je stalno telo koje priprema, nadzire, usmerava i verifikuje sve radnje vezane za izborni proces i referendume i objavljuje njihove rezultate.

 Uprkos ustavnim ovlašćenjima u organizovanju referenduma, nedostatak posebnog zakona o referendumu sprečava CIK da organizuje referendum.

 Zakon o Opštim izborima u Republici Kosovo i Zakon o lokalnim izborima ne uključuju u pravni i institucionalni okvir referendum kao mehanizam deklaracije za bilo koje lokalno ili centralno pitanje, uključujući i pitanje koje je predložila vaša opština.

 Stoga, na osnovu gore navedenih razloga, vaš zahtev je neosnovan i ne može se odobriti.