CIK je potvrdio Konačne rezultate Izbora od 11 juna

08/07/2017

Nakon dobijanja potvrde od strane Izbornog Panela za Žalbe i Vrhovnog Suda, da u ovim institucijama nema nijednog predmeta za koji treba da se odluči, Centralna Izborna Komisija je potvrdila Konačne rezultate Prevremenih Izbora za Skupštinu Republike Kosova koji su održani 11 juna 2017.

Na ovoj konferenciji, u ime CIK-a, predsednica Valdete Daka se još jednom zahvalila svim gradanima koji su ucestvovali na izborima kao i lokalnim i medunarodnim institucijama za doprinos tokom ovog procesa.