ZGJEDHJET PËR KRYETAR KOMUNE PARTESH 2010

Data e zgjedhjeve (Raundi I): 20 qershor 2010
Data e zgjedhjeve (Raundi II): 18 korrik 2010
Numri i votuesve të regjistruar: 3,508
Pjesëmarrja në zgjedhje (Raundi I): 1,981 votues (56.47%)
Pjesëmarrja në zgjedhje (Raundi II): 1,942 votues (55.36%)