ZGJEDHJET PËR KRYETARË TË KOMUNAVE 2021

Data e zgjedhjeve (Raundi I): 17 Tetor 2021
Data e zgjedhjeve (Raundi II): 14 Nëntor 2021
Numri i zonave zgjedhore (komunave): 38 Komuna
Numri i votuesve të regjistruar (Raundi I): 
Pjesëmarrja në zgjedhje (Raundi I): 

Statistikat

Statistikat sipas komunave

Statistikat sipas vendvotimeve

Statistikat e votave me kusht sipas komunave

Statistikat e përgjithshme të votave me postë

Rezultatet

Rezultatet për Kryetar të Komunave

Rezultatet për Kryetar të Komunave sipas vendvotimeve

Rezultatet për Kryetar të Komunave sipas votave me kusht

Rezultatet për Kryetar të Komunave sipas votave me postë

Statistikat sipas komunave

Statistikat sipas vendvotimeve

Statistikat e përgjithshme të votave me kusht

Statistikat e votave me kusht sipas komunave

Statistikat e përgjithshme të votave me postë

Statistikat e votave me postë sipas komunave

Rezultatet

Rezultatet për Kryetar të Komunave

Rezultatet për Kryetar të Komunave sipas vendvotimeve

Rezultatet për Kryetar të Komunave sipas votave me kusht

Rezultatet për Kryetar të Komunave sipas votave me postë

Komuna  Fletëvotimi ( Raundi i parë) Fletëvotimi (Raundi i dytë)
Deçan Shkarko  
Gjakovë Shkarko Shkarko
Gllogoc Shkarko Shkarko
Gjilan Shkarko Shkarko
Dragash Shkarko Shkarko
Istog Shkarko Shkarko
Kaçanik Shkarko Shkarko
Klinë Shkarko Shkarko
Fushë Kosovë Shkarko Shkarko
Kamenicë Shkarko Shkarko
Mitrovicë e Jugut Shkarko  
Leposaviç Shkarko  
Lipjan Shkarko  
Novobërdë Shkarko  
Obiliq Shkarko Shkarko
Rahovec Shkarko Shkarko
Pejë Shkarko  
Podujevë Shkarko Shkarko
Prishtinë Shkarko Shkarko
Prizren Shkarko Shkarko
Skenderaj Shkarko  
Shtime Shkarko Shkarko
Shtërpcë Shkarko  
Suharekë Shkarko  
Ferizaj Shkarko  
Viti Shkarko Shkarko
Vushtrri Shkarko Shkarko
Zubin Potok Shkarko  
Zveçan Shkarko  
Malishevë Shkarko Shkarko
Junik Shkarko Shkarko
Mamushë Shkarko Shkarko
Hani i Elezit Shkarko  
Graçanicë Shkarko  
Ranillug Shkarko  
Partesh Shkarko  
Kllokot Shkarko Shkarko
Mitrovicë e Veriut Shkarko  
VIDEOSPOTET
Video Spot – Periudha e Votimit Përmes Postës
Video Spot – Periudha e Konfirmimit dhe Kundërshtimit të Listës Zgjedhore
Periudha e regjistrimit të votimit për personat me nevoja dhe rrethana të veçanta
Si të plotësoni dhe dorëzoni fletën e votimit me postë
Periudha për ndryshimin e vendvotimeve 20 korrik – 7 shtator 2021
POSTERA, FLETUSHKA DHE BILLBORDA
Posteri -Periudha e Votimit Përmes Postës
Posteri – Periudha e Konfirmimit dhe Kundërshtimit të Listës Zgjedhore
Poster – Periudha e regjistrimit për votim të personave me nevoja dhe rrethana të veçanta
Poster – Regjistrimi për votim me postë
Poster – Periudha për ndryshimin e vendvotimeve 20 korrik – 7 shtator 2021