ZGJEDHJET E JASHTËZAKONSHME PËR KRYETAR KOMUNE GLLOGOVC 2016

Data e zgjedhjeve (Raundi I): 4 dhjetor 2016
Data e zgjedhjeve (Raundi II): 18 dhjetor 2016
Numri i votuesve të regjistruar: 52,569
Pjesëmarrja në zgjedhje (Raundi I): 21,662 votues (41.21%)
Pjesëmarrja në zgjedhje (Raundi II): 23,903 votues (45.47%)

VIDEOSPOTET
Si të plotësohet fletëvotimi
Motivues i përgjithshëm
POSTERAT, BILLBORD
Themelimi i qendrave të reja të votimit
Ndërrimi i qendrës së votimit
Regjistrimi për votim përmes postës
Regjistrimi për votim përmes ekipeve mobile të personave me nevoja të veçanta
Kundërshtimi dhe konfirmimi i listës votuese
Billbord – Si të plotësohet fletëvotimi

Fletëvotimi për Zgjedhjet për Kryetar Komune Gllogovc 2016 (Raundi i parë)

Fletëvotimi për Zgjedhjet për Kryetar Komune Gllogovc 2016 (Raundi i dytë)

Organizatat/Subjektet që janë Akredituar për të Vëzhguar Procesin Zgjedhor

Demokracia në Veprim – Raport i Vëzhgimit për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunës së Gllogovcit 2016