ZGJEDHJET E JASHTËZAKONSHME PËR KRYETAR KOMUNE MITROVICË E VERIUT 2014

Data e zgjedhjeve (Raundi I): 23 shkurt 2014
Numri i zonave zgjedhore (komunave): 1
Numri i votuesve të regjistruar: 28,429
Pjesëmarrja në zgjedhje (Raundi I): 5,916 votues (20.80%)

STATISTIKAT

Statistikat e përgjithshme

Statistikat sipas vendvotimeve

REZULTATET

Rezultatet e kandidatëve për Kryetar Komune

Rezultatet për Kryetar Komune sipas vendvotimeve

Materialet për Informim Publik do të publikohen së shpejti…

Fletëvotimi për Zgjedhjet për Kryetar Komune Mitrovicë e Veriut 2014

Organizatat/Subjektet që janë Akredituar për të Vëzhguar Procesin Zgjedhor