ZGJEDHJET PËR KRYETARË TË KOMUNAVE 2013

Data e zgjedhjeve (Raundi I): 3 nëntor 2013
Data e zgjedhjeve (Raundi II): 1 dhjetor 2013
Numri i zonave zgjedhore (komunave): 38
Numri i votuesve të regjistruar (Raundi I): 1,792,913
Pjesëmarrja në zgjedhje (Raundi I): 830,832 votues (46.34%)

STATISTIKAT

Statistikat e përgjithshme

Statistikat sipas komunave

Statistikat sipas vendvotimeve

REZULTATET

Rezultatet e kandidatëve për Kryetar Komune

Rezultatet për Kryetar Komune sipas vendvotimeve

STATISTIKAT

Statistikat e përgjithshme

Statistikat sipas komunave

Statistikat sipas vendvotimeve

REZULTATET

Rezultatet e kandidatëve për Kryetar Komune

Rezultatet për Kryetar Komune sipas vendvotimeve

VIDEOSPOTI
Motivues për të rinjtë
POSTERË, FLETUSHKA, BILLBORD, KARTOLINË
Poster – Ndërrimi i qendrës së votimit
Poster – Regjistrimi për votim përmes ekipeve mobile të personave me nevoja të veçanta
Poster – Kundërshtimi dhe konfirmimi i listës votuese
Poster – Si të plotësohet fletëvotimi
Fletushkë – Ndërrimi i qendrës së votimit
Fletushkë – Regjistrimi për votim përmes ekipeve mobile të personave me nevoja të veçanta
Fletushkë – Kundërshtimi dhe konfirmimi i listës votuese
Fletushkë – Si të plotësohet fletëvotimi
Billbord – Si të plotësohet fletëvotimi
Kartolinë – Caktimi i qendrës së votimit
Komuna Fletëvotimi (Raundi i parë) Fletëvotimi (Raundi i dytë)
Deçan Shkarko  
Gjakovë Shkarko Shkarko
Gllogoc Shkarko  
Gjilan Shkarko Shkarko
Dragash Shkarko Shkarko
Istog Shkarko  
Kaçanik Shkarko  
Klinë Shkarko Shkarko
Fushë Kosovë Shkarko  
Kamenicë Shkarko Shkarko
Mitrovicë e Jugut Shkarko Shkarko
Leposaviç Shkarko  
Lipjan Shkarko Shkarko
Novobërdë Shkarko Shkarko
Obiliq Shkarko Shkarko
Rahovec Shkarko Shkarko
Pejë Shkarko Shkarko
Podujevë Shkarko  
Prishtinë Shkarko Shkarko
Prizren Shkarko Shkarko
Skenderaj Shkarko  
Shtime Shkarko  
Shtërpcë Shkarko Shkarko
Suharekë Shkarko Shkarko
Ferizaj Shkarko Shkarko
Viti Shkarko Shkarko
Vushtrri Shkarko Shkarko
Zubin Potok Shkarko  
Zveçan Shkarko  
Malishevë Shkarko Shkarko
Junik Shkarko Shkarko
Mamushë Shkarko  
Hani i Elezit Shkarko  
Graçanicë Shkarko Shkarko
Ranillug Shkarko Shkarko
Partesh Shkarko Shkarko
Kllokot Shkarko Shkarko
Mitrovicë e Veriut Shkarko Shkarko

Organizatat/Subjektet që janë Akredituar për të Vëzhguar Procesin Zgjedhor

Raporti përfundimtar i Misionit Vëzhgues të Zgjedhjeve nga Bashkimi Evropian për Zgjedhjet Lokale 2013

ENEMO EOM – Raporti i Vëzhgimit të Zgjedhjeve Lokale 2013 (versioni në gjuhën angleze)

Demokracia në Veprim – Raporti i Vëzhgimit të Zgjedhjeve Lokale 2013

Institucioni i Avokatit të Popullit – Raporti nga vëzhgimi i Zgjedhjeve Lokale të vitit 2013