ZGJEDHJET PËR KRYETARË TË KOMUNAVE 2009

Data e zgjedhjeve (Raundi I): 15 nëntor 2009
Data e zgjedhjeve (Raundi II): 13 dhjetor 2009
Numri i zonave zgjedhore (komunave): 36
Numri i votuesve të regjistruar (Raundi I): 1,563,741
Pjesëmarrja në zgjedhje (Raundi I): 698,456 votues (44.67%)

VIDEOSPOTET
Si plotësohet dhe dorëzohet fletëvotimi përmes postës
Si plotësohet fletëvotimi
Motivues i përgjithshëm
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
POSTERË
Kundërshtimi dhe konfirmimi i listës votuese
Regjistrimi për votim përmes ekipeve mobile të personave me nevoja të veçanta
Regjistrimi për votim përmes postës
Si plotësohet fletëvotimi
Si plotësohet fletëvotimi
Si plotësohet dhe dorëzohet fletëvotimi përmes postës (Raundi i Dytë)
FLETUSHKA
Ndërrimi i qendrës së votimit
Regjistrimi për votim përmes postes
Njoftim për raundin e dytë
BILLBORD DHE KARTOLINË
Billbord – Si plotësohet dhe dorëzohet fletëvotimi përmes postës (Raundi i Dytë)
Kartolinë – Caktimi i qendrës së votimit
Komuna Fletëvotimi (Raundi i parë) Fletëvotimi (Raundi i dytë)  Fletëvotimi (Përsëritja e raundit të dytë
Deçan Shkarko    
Gjakovë Shkarko    
Gllogoc Shkarko    
Gjilan Shkarko Shkarko  Shkarko
Dragash Shkarko Shkarko  
Istog Shkarko Shkarko  
Kaçanik Shkarko Shkarko  
Klinë Shkarko Shkarko  
Fushë Kosovë Shkarko    
Kamenicë Shkarko Shkarko  
Mitrovicë e Jugut Shkarko Shkarko  
Leposaviç Shkarko    
Lipjan Shkarko Shkarko  Shkarko
Novobërdë Shkarko Shkarko  
Obiliq Shkarko Shkarko  
Rahovec Shkarko Shkarko  
Pejë Shkarko Shkarko  
Podujevë Shkarko Shkarko  
Prishtinë Shkarko    
Prizren Shkarko Shkarko Shkarko
Skenderaj Shkarko    
Shtime Shkarko    
Shtërpcë Shkarko Shkarko  
Suharekë Shkarko Shkarko  
Ferizaj Shkarko    
Viti Shkarko Shkarko  
Vushtrri Shkarko Shkarko  
Zubin Potok Shkarko    
Zveçan Shkarko    
Malishevë Shkarko Shkarko  
Junik Shkarko Shkarko  
Mamushë Shkarko    
Hani i Elezit Shkarko Shkarko  
Graçanicë Shkarko    
Ranillug Shkarko    
Kllokot Shkarko    

ENEMO EOM – Raporti i Vëzhgimit të Zgjedhjeve Lokale 2009 (versioni në gj. angleze)

Demokracia në Veprim – Raporti i Vëzhgimit të Zgjedhjeve Lokale 2009